aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Gultsch <daniel@gultsch.de>2017-11-28 11:15:11 +0100
committerDaniel Gultsch <daniel@gultsch.de>2017-11-28 11:15:11 +0100
commit21480c9b9819f6e58da2db355d0f61713462c9b7 (patch)
treebe025e7a19fd6ee2cba515c793f7477f9292f4c1
parent64dd622d32147513968d5ab8e0d0d9c38294d27a (diff)
pulled translations from transifex
-rw-r--r--src/main/res/values-ca/strings.xml247
-rw-r--r--src/main/res/values-fr/strings.xml18
-rw-r--r--src/main/res/values-gl/strings.xml44
-rw-r--r--src/main/res/values-hu/strings.xml38
-rw-r--r--src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml1
5 files changed, 347 insertions, 1 deletions
diff --git a/src/main/res/values-ca/strings.xml b/src/main/res/values-ca/strings.xml
index 7ab49c9..c983b37 100644
--- a/src/main/res/values-ca/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-ca/strings.xml
@@ -5,9 +5,11 @@
<string name="action_accounts">Gestionar comptes</string>
<string name="action_end_conversation">Finalitzar conversa</string>
<string name="action_contact_details">Detalls del contacte</string>
+ <string name="action_muc_details">Detalls del xat de grup</string>
<string name="action_secure">Conversa segura</string>
<string name="action_add_account">Afegir compte</string>
<string name="action_edit_contact">Edita el nom</string>
+ <string name="action_add_phone_book">Afegeix a la llibreta d\'adreces</string>
<string name="action_delete_contact">Elimina de la llista de contactes</string>
<string name="action_block_contact">Bloqueja contacte</string>
<string name="action_unblock_contact">Desbloqueja contacte</string>
@@ -17,12 +19,15 @@
<string name="title_activity_settings">Configuració</string>
<string name="title_activity_sharewith">Compartir amb converses</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Començar una conversa</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Tria el contacte</string>
<string name="title_activity_block_list">LLista bloqueix</string>
<string name="just_now">Ara</string>
<string name="minute_ago">1 min abans</string>
<string name="minutes_ago">%de minuts abans</string>
<string name="unread_conversations">Converses sense llegir o no llegides</string>
<string name="sending">enviant…</string>
+ <string name="message_decrypting">Desxifrant missatge. Espereu ...</string>
+ <string name="pgp_message">Missatge xifrat OpenPGP</string>
<string name="nick_in_use">El sobrenom ja està en ús</string>
<string name="admin">Administrador</string>
<string name="owner">Propietari</string>
@@ -39,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Registrar nou compte al servidor</string>
<string name="change_password_on_server">Canviar la contrasenya del servidor</string>
<string name="share_with">Compartir amb</string>
+ <string name="start_conversation">Comença la conversa</string>
+ <string name="invite_contact">Convida un contacte</string>
<string name="contacts">Contactes</string>
<string name="cancel">Cancel·lar</string>
<string name="set">Conjunt</string>
@@ -61,11 +68,20 @@
<string name="add_contact">Afefgir contacte</string>
<string name="send_failed">Error a l\'enviar</string>
<string name="preparing_image">Preparant imatge per enviar</string>
+ <string name="preparing_images">Preparació d\'imatges per a la transmissió</string>
+ <string name="sharing_files_please_wait">Compartint fitxers. Espereu ...</string>
<string name="action_clear_history">Netejar historial</string>
<string name="clear_conversation_history">Netejar historial de conversa</string>
<string name="clear_histor_msg">Vols esborrar tots els missatges d\'aquesta conversa?\n\n<b>Avís:</b> Això no afectarà els missatges desats en altres dispositius o servidors.</string>
<string name="delete_messages">Esborrar missatges</string>
+ <string name="also_end_conversation">Finalitza aquesta conversa després</string>
+ <string name="choose_presence">Tria el dispositiu</string>
+ <string name="send_unencrypted_message">Envia un missatge no xifrat</string>
+ <string name="send_message">Envia un missatge</string>
+ <string name="send_message_to_x">Envia un missatge a %s</string>
<string name="send_otr_message">Enviar missatge xifrat amb OTR</string>
+ <string name="send_omemo_message">Envia un missatge amb encriptació OMEMO</string>
+ <string name="send_omemo_x509_message">Envia un missatge encriptat amb v\\OMEMO</string>
<string name="send_pgp_message">Enviar missatge xifrat amb OpenPGP</string>
<string name="your_nick_has_been_changed">El teu sobrenom s\'ha modificat</string>
<string name="send_unencrypted">Enviar sense xifrar</string>
@@ -74,6 +90,7 @@
<string name="openkeychain_required_long">Conversations utilitza una aplicació de tercers anomenada <b>OpenKeychain</b> per xifrar i desxifrar missatges i gestionar les teves claus públiques..\n\nOpenKeychain està publicat sota llicència GPLv3 i disponible a la F-Droid i Google Play.\n\n<small>(Si us plau, reinicieu Conversations després.)</small></string>
<string name="restart">Reiniciar</string>
<string name="install">Instal·lar</string>
+ <string name="openkeychain_not_installed">Si us plau, instal·leu OpenKeychain</string>
<string name="offering">oferint…</string>
<string name="waiting">Esperant...</string>
<string name="no_pgp_key">Clau OpenPGP no trobada</string>
@@ -85,16 +102,31 @@
<string name="pref_xmpp_resource_summary">El nom que identifica aquest client amb</string>
<string name="pref_accept_files">Acceptar fitxers</string>
<string name="pref_accept_files_summary">Accepta fitxers automàticament amb una mida menor a…</string>
+ <string name="pref_attachments">Fitxers adjunts</string>
+ <string name="pref_return_to_previous">Compartició ràpida</string>
+ <string name="pref_return_to_previous_summary">Torneu immediatament a l\'activitat anterior en comptes d\'obrir la conversa després d\'haver compartit alguna cosa</string>
+ <string name="pref_notification_settings">Notificació</string>
<string name="pref_notifications">Notificacions</string>
<string name="pref_notifications_summary">Notifica quan arriba un nou missatge</string>
<string name="pref_vibrate">Vibra</string>
+ <string name="pref_vibrate_summary">Vibra quan arribi un missatge nou</string>
+ <string name="pref_led">Notificació LED</string>
+ <string name="pref_led_summary">Parpelleja la notificació de llum quan arriba un missatge nou</string>
+ <string name="pref_sound">So d\'avís</string>
+ <string name="pref_sound_summary">Reproduïu so quan arribi un missatge nou</string>
+ <string name="pref_notification_grace_period">Període de gràcia</string>
+ <string name="pref_notification_grace_period_summary">El temps que Conversations continua en silenci després de veure l\'activitat en un altre dispositiu</string>
+ <string name="pref_advanced_options">Avançat</string>
<string name="pref_never_send_crash">Mai enviïs informes d\'errors</string>
<string name="pref_never_send_crash_summary">Enviant traces d\'execució d\'ajudes al futur desenvolupament del Conversations.</string>
<string name="pref_confirm_messages">Confirmant missatges</string>
+ <string name="pref_confirm_messages_summary">Feu saber als vostres contactes quan heu rebut i llegit els seus missatges</string>
+ <string name="pref_ui_options">UI</string>
<string name="openpgp_error">OpenKeychain ha reportat un error</string>
<string name="accept">Acceptar</string>
<string name="error">Un error ha passat</string>
<string name="pref_grant_presence_updates">Concedir actualitzacions</string>
+ <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Concedeix i sol·liciteu preferentment subscripcions de presència per als contactes que hàgiu creat</string>
<string name="your_account">El teu compte</string>
<string name="send_presence_updates">Enviar actualitzacions de presència</string>
<string name="receive_presence_updates">Rebre actualitzacions</string>
@@ -119,17 +151,28 @@
<string name="account_status_regis_conflict">El seu nom d\'usuari ja està en ús</string>
<string name="account_status_regis_success">Registre completat</string>
<string name="account_status_regis_not_sup">El servidor no admet el registre</string>
+ <string name="account_status_tls_error">S\'ha produït un error en la negociació de TLS</string>
+ <string name="account_status_policy_violation">Violació de la política</string>
<string name="account_status_incompatible_server">Servidor incompatible</string>
+ <string name="account_status_stream_error">Error de transmissió</string>
+ <string name="encryption_choice_unencrypted">Sense xifrar</string>
<string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
<string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
+ <string name="encryption_choice_omemo">OMEMO</string>
<string name="mgmt_account_delete">Eliminar compte</string>
<string name="mgmt_account_disable">Temporalment deshabilitat</string>
<string name="mgmt_account_publish_avatar">Publicar avatar</string>
<string name="mgmt_account_publish_pgp">Publicar clau OpenPGP pública</string>
+ <string name="unpublish_pgp">Treu la clau pública OpenPGP</string>
+ <string name="unpublish_pgp_message">Esteu segur que voleu eliminar la vostra clau pública OpenPGP de l\'anunci de la vostra presència?\nEls vostres contactes ja no podran enviar missatges xifrats amb OpenPGP.</string>
+ <string name="openpgp_has_been_published">S\'ha publicat la clau pública OpenPGP.</string>
+ <string name="republish_pgp_keys">Recordeu tornar a publicar les vostres claus públiques de OpenPGP.</string>
<string name="mgmt_account_enable">Habilitar compte</string>
<string name="mgmt_account_are_you_sure">Estàs segur?</string>
+ <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Si suprimiu el vostre compte, es perdrà tot l\'historial de la conversa</string>
<string name="attach_record_voice">Registre de veu</string>
<string name="account_settings_jabber_id">Identificació de Jabber</string>
+ <string name="block_jabber_id">Bloqueja la identificació de Jabber</string>
<string name="account_settings_password">Contrasenya</string>
<string name="account_settings_example_jabber_id">username@example.com</string>
<string name="account_settings_confirm_password">Confirma la contrasenya</string>
@@ -138,6 +181,7 @@
<string name="passwords_do_not_match">Contrasenyes no coincideixen</string>
<string name="invalid_jid">Aquesta identificació de Jabber no és vàlida</string>
<string name="error_out_of_memory">Fora de la capacitat de la mèmoria. L\'imatge és massa gran</string>
+ <string name="add_phone_book_text">Voleu afegir a %s a la vostra llibreta d\'adreces?</string>
<string name="server_info_show_more">Informació del servidor</string>
<string name="server_info_mam">XEP-0313:MAM</string>
<string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Missatge de Carbons</string>
@@ -145,6 +189,9 @@
<string name="server_info_blocking">XEP-0191: Ordre de bloqueix</string>
<string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Plantilla de les versions</string>
<string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Gestió de la transmissió</string>
+ <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars / OMEMO)</string>
+ <string name="server_info_http_upload">XEP-0363: HTTP File Upload</string>
+ <string name="server_info_push">XEP-0357: Push</string>
<string name="server_info_available">Disponible</string>
<string name="server_info_unavailable">No disponible</string>
<string name="missing_public_keys">Clau pública d\'invitació perduda</string>
@@ -160,18 +207,41 @@
<string name="openpgp_messages_found">Missatges xifrats OpenPGP trobats</string>
<string name="your_fingerprint">La teva empremta digital</string>
<string name="otr_fingerprint">Empremta digital OTR</string>
+ <string name="otr_fingerprint_selected_message">Empremta digital OTR de missatge</string>
+ <string name="openpgp_key_id">Identificador de clau OpenPGP</string>
+ <string name="omemo_fingerprint">Empremta digital OMEMO</string>
+ <string name="omemo_fingerprint_x509">Empremta digital v\\OMEMO</string>
+ <string name="omemo_fingerprint_selected_message">Empremta digital OMEMO del missatge</string>
+ <string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">Empremta digital v\\OMEMO del missatge</string>
+ <string name="other_devices">Altres dispositius</string>
+ <string name="trust_omemo_fingerprints">Confia en les empremtes digitals d\'OMEMO</string>
+ <string name="fetching_keys">S\'estan obtenint claus ...</string>
+ <string name="done">Fet</string>
<string name="verify">Verificar</string>
<string name="decrypt">Desxifrar</string>
+ <string name="conferences">Xats de grup</string>
<string name="search">Cercar</string>
+ <string name="create_contact">Crea un contacte</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Crea un Contacte</string>
+ <string name="enter_contact">Introduïu un contacte</string>
+ <string name="join_conference">Uniu-vos al xat en grup</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Uniu-vos al Xat en Grup</string>
+ <string name="delete_contact">Suprimeix el contacte</string>
<string name="view_contact_details">Veure els detalls dels contactes</string>
<string name="block_contact">Bloqueja contacte</string>
<string name="unblock_contact">Desbloqueja contacte</string>
<string name="create">Crear</string>
+ <string name="select">Seleccioneu</string>
<string name="contact_already_exists">El contacte ja existeix</string>
<string name="join">Unir-se</string>
+ <string name="conference_address">Direcció del xat de grup</string>
+ <string name="conference_address_example">room@conference.example.com/nick</string>
<string name="save_as_bookmark">Guardar com a favorits</string>
<string name="delete_bookmark">Eliminar de favorits</string>
<string name="bookmark_already_exists">Aquesta llista de favorits ja existeix</string>
+ <string name="action_edit_subject">Edita el tema del xat de grup</string>
+ <string name="edit_subject_hint">El tema d\'aquest xat de grup</string>
+ <string name="joining_conference">S\'està unint al xat de grup...</string>
<string name="leave">Sortir</string>
<string name="contact_added_you">Afegir un contacte a la llista de contactes</string>
<string name="add_back">Afegir nou</string>
@@ -195,13 +265,19 @@
<string name="skip">Saltar</string>
<string name="disable_notifications">Deshabilitar notificacions</string>
<string name="enable">Habilitat</string>
+ <string name="conference_requires_password">El xat de grup requereix contrasenya</string>
<string name="enter_password">Introduir-ho la contrasenya</string>
+ <string name="missing_presence_subscription">Falta la subscripció a la presència</string>
<string name="request_presence_updates">Si us plau, sol.liciteu les actualitzacions de presència del primer contacte.\n\n<small>.S\'utlitza per determinar quins client(s) ésta utilitzant el vostre contacte.</small></string>
<string name="request_now">Sol.licita ara</string>
<string name="delete_fingerprint">Eliminar l\'empremta digital</string>
<string name="sure_delete_fingerprint">Estàs segur que t\'agradaria eliminar l\'empremta digital?</string>
<string name="ignore">Ignorar</string>
<string name="without_mutual_presence_updates"><b>Perill:</b>L\'enviament d\'aquest sense actualitzacions de presència podria causar problemes inesperats.\n\n<small> Ves als detalls del contacte per verificar les subscripcions de presència.</small></string>
+ <string name="pref_security_settings">Seguretat</string>
+ <string name="pref_allow_message_correction">Permetre la correcció del missatge</string>
+ <string name="pref_allow_message_correction_summary">Permet que els contactes editin de manera retroactiva els missatges</string>
+ <string name="pref_expert_options">Configuració d\'experts</string>
<string name="pref_expert_options_summary">Aneu amb cura amb aixó</string>
<string name="title_activity_about">Sobre Conversations</string>
<string name="pref_about_conversations_summary">Informació sobre la construció i la seva llicència</string>
@@ -217,13 +293,30 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Els missatges rebuts seràn marcats amb uns ticks verds si ho admet</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Pintar el botó d\'enviament per indicar l\'estatus del contacte</string>
<string name="pref_expert_options_other">Altres</string>
+ <string name="pref_conference_name">Nom del xat de grup</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Utilitzeu el tema en comptes de JID per identificar els xats del grup</string>
+ <string name="pref_autojoin">Uniu-vos automàticament als xats de grup</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Respecta l\'indicador d\'autoentrada als marcadors de xat de grup</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Empremta digital OTR copiada al portapapers</string>
+ <string name="toast_message_omemo_fingerprint">S\'ha copiat l\'empremta digital d\'OMEMO al porta-retalls.</string>
+ <string name="conference_banned">Estàs prohibit en aquest xat de grup</string>
+ <string name="conference_members_only">Aquest xat en grup només és de membres</string>
+ <string name="conference_kicked">Heu estat expulsat d\'aquest xat de grup</string>
+ <string name="conference_shutdown">S\'ha tancat el xat de grup</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Ja no ets en aquest xat de grup</string>
<string name="using_account">Utlitzant el compte %s</string>
+ <string name="checking_x">S\'està verificant %s al host HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">No estàs connectat. Intenta-ho més tard</string>
+ <string name="check_x_filesize">Verificació de la mida de %s</string>
+ <string name="check_x_filesize_on_host">Verificació de la mida de %1$s en %2$s</string>
<string name="message_options">Opcions del missatge</string>
+ <string name="quote">Cita</string>
<string name="copy_original_url">Copiar la URL original</string>
<string name="send_again">Envia una altra vegada</string>
+ <string name="file_url">URL del fitxer</string>
<string name="url_copied_to_clipboard">URL copiada al portapapers</string>
+ <string name="scan_qr_code">Escaneja el codi de barres 2D</string>
+ <string name="show_qr_code">Mostra el codi de barres 2D</string>
<string name="show_block_list">Mostra la llista de bloqueig</string>
<string name="account_details">Detalls del compte</string>
<string name="verify_otr">Verificar OTR</string>
@@ -242,9 +335,13 @@
<string name="conversations_foreground_service">Converses</string>
<string name="pref_keep_foreground_service">Mantenir el servei en primer pla</string>
<string name="pref_keep_foreground_service_summary">Evitar que el sistema operatiu desconnecti la connexió</string>
+ <string name="pref_export_logs">Exportació de l\'historial</string>
+ <string name="pref_export_logs_summary">Escriviu el registre d\'històrial de converses a la targeta SD</string>
+ <string name="notification_export_logs_title">Escrivint registres a la targeta SD</string>
<string name="choose_file">Escolliu un arxiu</string>
<string name="receiving_x_file">Rebent %1$s (%2$d%% completat)</string>
<string name="download_x_file">Descargat %s</string>
+ <string name="delete_x_file">Suprimeix a %s</string>
<string name="file">Arxiu</string>
<string name="open_x_file">Obert %s</string>
<string name="sending_file">Enviant (%1$d%% completat)</string>
@@ -254,13 +351,28 @@
<string name="file_transmission_failed">Arxiu de la transmissió caiguda</string>
<string name="file_deleted">L\'arxiu ha sigut eliminat</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Cap aplicació trobada a l\'obrir l\'arxiu</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">No s\'ha trobat cap aplicació per obrir el vincle</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">No s\'ha pogut verificar l\'empremta dactilar</string>
<string name="manually_verify">Verificat manualment</string>
+ <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Estàs segur que vols verificar l\'empremta digital OTR del teu contacte?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Mostrar etiquetes dinàmiques</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Mostra etiquetes de nomès lectura per sota dels noms dels contactes</string>
<string name="enable_notifications">Habilitar notificació</string>
+ <string name="no_conference_server_found">No s\'ha trobat cap servidor de xat de grup</string>
+ <string name="conference_creation_failed">No s\'ha pogut crear el xat de grup</string>
<string name="account_image_description">Avatar del compte</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar l\'empremta digital OTR al portapapers</string>
+ <string name="copy_omemo_clipboard_description">Copieu l\'empremta digital OMEMO al porta-retalls</string>
+ <string name="regenerate_omemo_key">Regenerar la clau OMEMO</string>
+ <string name="clear_other_devices">Esborra els dispositius</string>
+ <string name="clear_other_devices_desc">Estàs segur que vols esborrar tots els altres dispositius de l\'anunci OMEMO? La
+ propera vegada que connectin els vostres dispositius, es tornaran a
+anunciar, però és possible que no rebeu missatges enviats mentre
+mentrestant.</string>
+ <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">No hi ha claus utilitzables per a aquest contacte.\nEls fitxers noves del servidor no han tingut èxit. Potser hi ha alguna cosa malament amb el servidor del vostre contacte.</string>
+ <string name="error_no_keys_to_trust_presence">No hi ha claus disponibles per a aquest contacte.\nAssegureu-vos que teniu una subscripció de presència mútua.</string>
+ <string name="error_no_keys_to_trust">No hi ha claus disponibles per a aquest contacte. Si heu purgat qualsevol de les claus, heu de generar-ne de noves.</string>
+ <string name="error_trustkeys_title">Error</string>
<string name="fetching_history_from_server">Anar a cercar la història als servidors</string>
<string name="no_more_history_on_server">No hi ha més histories al servidor</string>
<string name="updating">Actualitzant</string>
@@ -281,6 +393,7 @@
<string name="disable_all_accounts">Deshabilitar tots els comptes</string>
<string name="perform_action_with">Realitzar l\'acció amb ...</string>
<string name="no_affiliation">Cap afiliació</string>
+ <string name="no_role">Fora de línia</string>
<string name="outcast">Outcast</string>
<string name="member">Membre</string>
<string name="advanced_mode">Mode avançat</string>
@@ -288,16 +401,28 @@
<string name="remove_membership">Rebocar l\'afiliació</string>
<string name="grant_admin_privileges">Admetre privilegis d\'administrador</string>
<string name="remove_admin_privileges">Rebocar privilegis d\'administrador</string>
+ <string name="remove_from_room">Suprimeix del xat de grup</string>
<string name="could_not_change_affiliation">No s\'ha pogut canviar l\'afiliació del %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Prohibició del xat en grup</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Esteu intentant eliminar %s d\'un xat de grup públic. L\'única manera de fer-ho és prohibir l\'usuari per sempre.</string>
<string name="ban_now">Banejat ara</string>
<string name="could_not_change_role">No s\'ha pogut canviar les regles de %s</string>
+ <string name="public_conference">Xat de grup amb accés públic</string>
+ <string name="private_conference">Xat en grup privat, només membres</string>
+ <string name="conference_options">Opcions de xat en grup</string>
+ <string name="members_only">Privat, només membres</string>
<string name="non_anonymous">Sense anonimat</string>
+ <string name="moderated">Moderat</string>
+ <string name="you_are_not_participating">No esteu participant</string>
+ <string name="modified_conference_options">S\'han modificat les opcions de xat en grup.</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">No s\'han pogut modificar les opcions de xat de grup</string>
<string name="never">Mai</string>
<string name="thirty_minutes">30 minuts</string>
<string name="one_hour">1 hora</string>
<string name="two_hours">2 Hores</string>
<string name="eight_hours">8 Hores</string>
<string name="until_further_notice">Fins nou avís</string>
+ <string name="pref_input_options">Entrada</string>
<string name="pref_enter_is_send">Entra per enviar</string>
<string name="pref_enter_is_send_summary">Utilitza el botó enter per enviar el missatge</string>
<string name="pref_display_enter_key">Mostra el botó enter</string>
@@ -315,14 +440,19 @@
<string name="sending_x_file">Enviant %s</string>
<string name="offering_x_file">Oferint %s</string>
<string name="hide_offline">Amaga el fora de línia</string>
+ <string name="contact_is_typing">%s està escrivint…</string>
<string name="contact_has_stopped_typing">%s ha deixat d\'escriure</string>
+ <string name="contacts_are_typing">%sestà escrivint ... </string>
+ <string name="contacts_have_stopped_typing">%sha deixat d\'escriure </string>
<string name="pref_chat_states">Notificacions d\'escriptura</string>
+ <string name="pref_chat_states_summary">Feu saber als vostres contactes quan els escriviu missatges</string>
<string name="send_location">Enviar localització</string>
<string name="show_location">Mostrar localització</string>
<string name="no_application_found_to_display_location">No s\'ha trobat cap aplicació per mostrar la localització</string>
<string name="location">Localització</string>
<string name="received_location">Localització rebuda</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversa tancada</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Sortir del xat en grup</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">No confiar en les CAs del sistema</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Tots els certificats han de ser aprovats manualment</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Eliminar certificats</string>
@@ -339,4 +469,121 @@
<item quantity="one">Seleccionar %d contacte</item>
<item quantity="other">Seleccionar %d contactes</item>
</plurals>
+ <string name="pref_quick_action_summary">Reemplaça el botó d\'enviar per una acció ràpida</string>
+ <string name="pref_quick_action">Acció ràpida</string>
+ <string name="none">Cap</string>
+ <string name="recently_used">Ús més recent</string>
+ <string name="choose_quick_action">Trieu una acció ràpida</string>
+ <string name="search_for_contacts_or_groups">Cerca contactes o grups</string>
+ <string name="send_private_message">Envia un missatge privat</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%sha deixat el xat en grup! </string>
+ <string name="username">Nom d\'usuari</string>
+ <string name="username_hint">Nom d\'usuari</string>
+ <string name="invalid_username">Aquest no és un nom d\'usuari vàlid</string>
+ <string name="download_failed_server_not_found">S\'ha produït un error de baixada: el servidor no s\'ha trobat</string>
+ <string name="download_failed_file_not_found">S\'ha produït un error de baixada: no s\'ha trobat el fitxer</string>
+ <string name="download_failed_could_not_connect">S\'ha produït un error en la baixada: no s\'ha pogut connectar al servidor</string>
+ <string name="download_failed_could_not_write_file">S\'ha produït un error en la baixada: no s\'ha pogut escriure el fitxer</string>
+ <string name="account_status_tor_unavailable">La xarxa Tor no està disponible</string>
+ <string name="account_status_bind_failure"> Vincular el error</string>
+ <string name="account_status_host_unknown">El servidor no es fa responsable del domini</string>
+ <string name="server_info_broken">Trencat</string>
+ <string name="pref_presence_settings">Presència</string>
+ <string name="pref_away_when_screen_off">Fora quan la pantalla està apagada</string>
+ <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Marqueu el vostre recurs quan la pantalla estigui desactivada</string>
+ <string name="pref_dnd_on_silent_mode">\"No molesteu\" en modo silenciós</string>
+ <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Marqueu el vostre recurs com \"No molesteu\" quan el dispositiu estigui en modo silenciós</string>
+ <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Tracteu de vibrar al modo silenciós</string>
+ <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Marqueu el vostre recurs com \"No molesteu\" quan el dispositiu estigui en vibració</string>
+ <string name="pref_show_connection_options">Configuració de connexió estesa</string>
+ <string name="pref_show_connection_options_summary">Mostra el nom de la màquina i la configuració del port quan configureu un compte</string>
+ <string name="hostname_example">xmpp.example.com</string>
+ <string name="action_add_account_with_certificate">Afegiu un compte amb el certificat</string>
+ <string name="unable_to_parse_certificate">No es pot analitzar el certificat</string>
+ <string name="authenticate_with_certificate">Deixeu-lo en blanc per autenticar amb w/ certificat</string>
+ <string name="mam_prefs">Arxivant preferències</string>
+ <string name="server_side_mam_prefs">Preferències d\'arxivat al servidor</string>
+ <string name="fetching_mam_prefs">S\'estan obtenint les preferències d\'arxivat. Espereu ...</string>
+ <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">No es poden obtenir les preferències d\'arxivat</string>
+ <string name="captcha_required">Es necessita Captcha</string>
+ <string name="captcha_hint">Introduïu el text de la imatge de dalt</string>
+ <string name="certificate_chain_is_not_trusted">La cadena de certificats no és de confiança</string>
+ <string name="jid_does_not_match_certificate">L\'identificador de Jabber no coincideix amb el certificat</string>
+ <string name="action_renew_certificate">Renova el certificat</string>
+ <string name="error_fetching_omemo_key">S\'ha produït un error en obtenir la clau OMEMO!.</string>
+ <string name="verified_omemo_key_with_certificate">Clau OMEMO verificada amb certificat!</string>
+ <string name="device_does_not_support_certificates">El vostre dispositiu no admet la selecció de certificats de client.</string>
+ <string name="pref_connection_options">Connexió</string>
+ <string name="pref_use_tor">Connectar mitjançant Tor</string>
+ <string name="pref_use_tor_summary">Tunelar totes les connexions a través de la xarxa Tor. Requereix Orbot</string>
+ <string name="account_settings_hostname">Nom del \"Host\"</string>
+ <string name="account_settings_port">Port</string>
+ <string name="hostname_or_onion">Servidor- or adreça-.onion</string>
+ <string name="not_a_valid_port">Aquest no és un número de port vàlid</string>
+ <string name="not_valid_hostname">Aquest no és un nom de host vàlid</string>
+ <string name="connected_accounts">%1$d of %2$d comptes connectats</string>
+ <string name="load_more_messages">Carregueu més missatges</string>
+ <string name="shared_file_with_x">Fitxer compartit amb %s</string>
+ <string name="shared_image_with_x">Imatge compartida amb %s</string>
+ <string name="shared_images_with_x">Imatges compartides amb %s</string>
+ <string name="shared_text_with_x">Text compartit amb %s</string>
+ <string name="no_storage_permission">Les converses necessiten accés a emmagatzematge extern</string>
+ <string name="sync_with_contacts">Sincronitza amb contactes</string>
+ <string name="sync_with_contacts_long">Conversations vol coincidir amb la vostra llista XMPP amb els vostres contactes per
+mostrar els noms i avatars complets.\n\nConversations només
+llegeix els vostres contactes i els relacionaran localment sense haver
+ de penjar-les al vostre servidor.\n\nAra se us demanarà que
+concediu permís per accedir als teus contactes.</string>
+ <string name="certificate_information">Informació del certificat</string>
+ <string name="certificate_subject">Subjecte</string>
+ <string name="certificate_issuer">Emissor</string>
+ <string name="certificate_cn">Nom comú</string>
+ <string name="certificate_o">Organització</string>
+ <string name="certificate_sha1">SHA-1</string>
+ <string name="certificate_not_found">No s\'ha trobat cap certificat</string>
+ <string name="notify_on_all_messages">Notifica a tots els missatges</string>
+ <string name="notify_only_when_highlighted">Notifica només quan s\'esmenta</string>
+ <string name="notify_never">S\'han desactivat les notificacions</string>
+ <string name="notify_paused">S\'han pausat les notificacions</string>
+ <string name="pref_picture_compression">Comprimeix imatges</string>
+ <string name="pref_picture_compression_summary">Canviar la mida i comprimir imatges</string>
+ <string name="always">Sempre</string>
+ <string name="automatically">Automàticament</string>
+ <string name="battery_optimizations_enabled">Optimitzacions de la bateria habilitades</string>
+ <string name="battery_optimizations_enabled_explained">El vostre dispositiu fa algunes optimitzacions pesades de la bateria i Conversations
+pot provocar notificacions retardades o fins i tot pèrdua de
+missatges.\nEs recomana desactivar-les.</string>
+ <string name="battery_optimizations_enabled_dialog">El vostre dispositiu fa algunes optimitzacions pesades de la bateria i Conversations
+pot provocar notificacions retardades o fins i tot pèrdua de
+missatges.\n\nAra se us demanarà que desactiveu-las.</string>
+ <string name="disable">Desactivar</string>
+ <string name="selection_too_large">L\'àrea seleccionada és massa gran</string>
+ <string name="no_accounts">(Sense comptes activats)</string>
+ <string name="this_field_is_required">Aquest camp és obligatori</string>
+ <string name="correct_message">Corregeix el missatge</string>
+ <string name="send_corrected_message">Envia el missatge corregit</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Ja confieu en aquest contacte. Si seleccioneu \"fet\", només confirma que forma %s part d\'aquest xat en grup.</string>
+ <string name="select_image_and_crop">Seleccioneu la imatge i retalleu</string>
+ <string name="this_account_is_disabled">Heu desactivat aquest compte</string>
+ <string name="security_error_invalid_file_access">Error de seguretat: accés d\'arxiu no vàlid</string>
+ <string name="no_application_to_share_uri">No s\'ha trobat cap aplicació que comparteixi URI</string>
+ <string name="share_uri_with">Comparteix l\'URI amb...</string>
+ <string name="welcome_text">XMPP és un protocol independent del proveïdor. Podeu utilitzar aquest client amb el servidor XMPP que trieu.\nPerò per a la vostra comoditat, hem facilitat crear un compte a conversations.im¹; un proveïdor especialment indicat per a l\'ús amb Conversations.</string>
+ <string name="magic_create_text">Us guiarem pel procés de creació d\'un compte a conversations.im.¹\nQuan
+trieu conversations.im com a proveïdor, podreu comunicar-vos amb els usuaris
+d\'altres proveïdors donant-los la vostra ID Jabber completa.</string>
+ <string name="your_full_jid_will_be">La vostra Jabber ID completa serà: %s</string>
+ <string name="create_account">Crear compte</string>
+ <string name="use_own_provider">Utilitza el meu propi proveïdor</string>
+ <string name="pick_your_username">Tria el teu nom d\'usuari</string>
+ <string name="pref_manually_change_presence">Canvia la presència manualment</string>
+ <string name="pref_manually_change_presence_summary">Toca el teu avatar per canviar la teva presència</string>
+ <string name="change_presence">Canvi de presència</string>
+ <string name="status_message">Missatge d\'estat</string>
+ <string name="all_accounts_on_this_device">Estableix per a tots els comptes d\'aquest dispositiu</string>
+ <string name="presence_chat">Lliure per xatejar</string>
+ <string name="presence_online">En línia</string>
+ <string name="presence_away">Lluny</string>
+ <string name="presence_xa">No disponible</string>
+ <string name="presence_dnd">Ocupat</string>
</resources>
diff --git a/src/main/res/values-fr/strings.xml b/src/main/res/values-fr/strings.xml
index 9a51209..e9b141e 100644
--- a/src/main/res/values-fr/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-fr/strings.xml
@@ -43,6 +43,8 @@
<string name="register_account">Créer un nouveau compte sur le serveur</string>
<string name="change_password_on_server">Changer de mot de passe sur le serveur</string>
<string name="share_with">Partager avec…</string>
+ <string name="start_conversation">Démarrer une conversation</string>
+ <string name="invite_contact">Inviter un contact</string>
<string name="contacts">Contacts</string>
<string name="cancel">Annuler</string>
<string name="set">Établir</string>
@@ -218,9 +220,12 @@
<string name="decrypt">Déchiffrer</string>
<string name="conferences">Conversations de groupe</string>
<string name="search">Rechercher</string>
+ <string name="create_contact">Créer un contact</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Créer un contact</string>
<string name="enter_contact">Ajouter contact</string>
<string name="join_conference">Rejoindre la conversation de groupe</string>
<string name="dialog_title_join_conference">Rejoindre la conversation de Groupe</string>
+ <string name="delete_contact">Supprimer un contact</string>
<string name="view_contact_details">Afficher les détails du contact</string>
<string name="block_contact">Bloquer le contact</string>
<string name="unblock_contact">Débloquer le contact</string>
@@ -233,7 +238,7 @@
<string name="save_as_bookmark">Enregistrer comme favori</string>
<string name="delete_bookmark">Supprimer le favori</string>
<string name="bookmark_already_exists">Le favori existe déjà</string>
- <string name="action_edit_subject">Modifier le sujet de conversation de groupe</string>
+ <string name="action_edit_subject">Modifier le sujet de la conversation de groupe</string>
<string name="edit_subject_hint">Sujet de cette conversation de groupe</string>
<string name="joining_conference">Rejoindre la conversation de groupe</string>
<string name="leave">Partir</string>
@@ -288,8 +293,12 @@
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Le bouton Envoyer change de couleur pour indiquer le statut du contact.</string>
<string name="pref_expert_options_other">Autres</string>
<string name="pref_conference_name">Nom de la conversation de groupe</string>
+ <string name="pref_autojoin">Joindre les conversations de groupe automatiquement</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Empreinte OTR copiée dans le presse-papier !</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Empreinte OMEMO copiée dans le presse-papier !</string>
+ <string name="conference_banned">Vous êtes bannis de cette conversation de groupe</string>
+ <string name="conference_members_only">Cette conversation de groupe est réservée aux membres</string>
+ <string name="conference_kicked">Vous avez été éjecté de cette conversation de groupe</string>
<string name="using_account">avec le compte %s</string>
<string name="checking_x">Vérification de %s sur l\'hôte HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">Vous n\'êtes pas connecté. Essayez plus tard.</string>
@@ -337,18 +346,21 @@
<string name="file_transmission_failed">Échec de l\'envoi du fichier</string>
<string name="file_deleted">Le fichier a été supprimé</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Aucune application disponible pour ouvrir le fichier</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Aucune application trouvée pour ouvrir le lien</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Impossible de vérifier l\'empreinte</string>
<string name="manually_verify">Vérifier manuellement</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Êtes-vous sûr de vouloir vérifier l\'empreinte OTR de votre contact ?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Afficher les tags dynamiques</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Afficher des tags en lecture seule en dessous des contacts.</string>
<string name="enable_notifications">Activer les notifications</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Serveur de conversation de groupe non trouvé</string>
<string name="account_image_description">Avatar du compte</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copier l\'empreinte OTR dans le presse-papier</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copier l\'empreinte OMEMO dans le presse-papier</string>
<string name="regenerate_omemo_key">Régénérer l\'empreinte OMEMO</string>
<string name="clear_other_devices">Supprimer les appareils</string>
<string name="clear_other_devices_desc">Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les autres appareils de l\'annonce OMEMO ? Ils s\'annonceront de nouveau à leur prochaine connexion, mais ils peuvent ne pas recevoir les messages envoyés entre temps.</string>
+ <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">Aucune clef utilisable pour ce contact. \nL\'obtention de nouvelles clefs depuis le serveur a échoué. Il pourrait y avoir un problème avec le serveur de votre contact. </string>
<string name="error_no_keys_to_trust_presence">Il n\'y a aucune clé utilisable disponible pour ce contact.\nAssurez-vous d\'avoir un abonnement de présence mutuelle.</string>
<string name="error_no_keys_to_trust">il n\'y a pas de clef disponible pour ce contact. Si vous avez purgé toutes ses clefs, il doit en générer de nouvelles.</string>
<string name="error_trustkeys_title">Erreur</string>
@@ -381,8 +393,12 @@
<string name="grant_admin_privileges">Accorder des privilèges d\'administrateur</string>
<string name="remove_admin_privileges">Révoquer des privilèges d\'administrateur</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Impossible de changer l\'affiliation de %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Bannir de la conversation</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Vous essayez d\'exclure %s d\'une conversation de groupe publique. La seule façon de faire cela est de bannir cet utilisateur à jamais. </string>
<string name="ban_now">Bannir maintenant</string>
<string name="could_not_change_role">Impossible de changer le rôle de %s</string>
+ <string name="public_conference">Conversations de groupe publiques</string>
+ <string name="private_conference">Conversations de groupe privées, réservée aux membres</string>
<string name="members_only">Privé, membres uniquement</string>
<string name="non_anonymous">Non anonyme</string>
<string name="moderated">Modéré</string>
diff --git a/src/main/res/values-gl/strings.xml b/src/main/res/values-gl/strings.xml
index f3cb2b3..1bfc7ce 100644
--- a/src/main/res/values-gl/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-gl/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Xestionar contas</string>
<string name="action_end_conversation">Terminar conversa</string>
<string name="action_contact_details">Detalles do contacto</string>
+ <string name="action_muc_details">Detalles da charla de grupo</string>
<string name="action_secure">Conversa segura</string>
<string name="action_add_account">Engadir conta</string>
<string name="action_edit_contact">Editar contacto</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Axustes</string>
<string name="title_activity_sharewith">Compartir na conversa</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Iniciar conversa</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Escoller Contacto</string>
<string name="title_activity_block_list">Lista de bloqueo</string>
<string name="just_now">agora</string>
<string name="minute_ago">Hai 1 min</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Rexistrar nova conta no servidor</string>
<string name="change_password_on_server">Cambiar o contrasinal no servidor</string>
<string name="share_with">Compartir con</string>
+ <string name="start_conversation">Comezar conversa</string>
+ <string name="invite_contact">Invitar contacto</string>
<string name="contacts">Contactos</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
<string name="set">Establecer</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Feito</string>
<string name="verify">Verificar</string>
<string name="decrypt">Descifrar</string>
+ <string name="conferences">Conversas en grupo</string>
<string name="search">Buscar</string>
+ <string name="create_contact">Crear unha conta</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Crear un contacto</string>
<string name="enter_contact">Introducir contacto</string>
+ <string name="join_conference">Entrar nunha conversa en grupo</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Entrar nunha Conversa en grupo</string>
+ <string name="delete_contact">Eliminar contacto</string>
<string name="view_contact_details">Ver os detalles do contacto</string>
<string name="block_contact">Bloquear contacto</string>
<string name="unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Selecionar</string>
<string name="contact_already_exists">Xa existe o contacto</string>
<string name="join">Unirse</string>
+ <string name="conference_address">Enderezo da conversa en grupo</string>
<string name="conference_address_example">sala@xuntanza.exemplo.com/nick</string>
<string name="save_as_bookmark">Gardar como marcador</string>
<string name="delete_bookmark">Eliminar marcador</string>
<string name="bookmark_already_exists">Este marcador xa existe</string>
+ <string name="action_edit_subject">Editar o tema da conversa en grupo</string>
+ <string name="edit_subject_hint">O tema desta conversa en grupo</string>
+ <string name="joining_conference">Entrando na conversa en grupo</string>
<string name="leave">Saír</string>
<string name="contact_added_you">Contacto engadido a súa lista de contactos</string>
<string name="add_back">Voltar a engadir</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Saltar</string>
<string name="disable_notifications">Deshabilitar notificacións</string>
<string name="enable">Habilitar</string>
+ <string name="conference_requires_password">A conversa en grupo require contrasinal</string>
<string name="enter_password">Introducir contrasinal</string>
<string name="missing_presence_subscription">Falta a suscrición de presenza</string>
<string name="request_presence_updates">Por favor, primeiro solicite actualizacións de presencia ao seu contacto.\n\n <small> Esto utilizarase para determinar qué cliente(s) está a usar o seu contacto.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">As mensaxes recibidas marcaránse cun sinal verde si este está admitido</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Boton de enviar de cor para indicar o estatus do contacto</string>
<string name="pref_expert_options_other">Outro</string>
+ <string name="pref_conference_name">Nome da conversa en grupo</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Utilice o tema en lugar do JID para identificar as conversas en grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin">Unirse automaticamente ás conversas en grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Respecta a marca de autoentrada nos marcadores da conversa en grupo</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Copiouse a pegada dixital OTR ao portapapeis!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Copiouse a pegada dixital OMEMO ao portapapeis!</string>
+ <string name="conference_banned">Vostede non pode acceder a esta conversa en grupo</string>
+ <string name="conference_members_only">Esta conversa en grupo é so para membros</string>
+ <string name="conference_kicked">Xa foi expulsado de esta conversa en grupo</string>
+ <string name="conference_shutdown">A conversa en grupo foi apagada</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Xa non estás nesta conversa en grupo</string>
<string name="using_account">utilizando a conta %s</string>
<string name="checking_x">Comprobando %s no servidor HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">Non está conectada. Inténteo máis tarde</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">fallou a transmisión do ficheiro</string>
<string name="file_deleted">Este ficheiro eliminouse</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Non se atopou un aplicativo para abrir o ficheiro</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Non se atopou ningunha aplicación para abrir a ligazón</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Non se puido comprobar a pegada dixital</string>
<string name="manually_verify">Verificación manual</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Seguro que quere verificar a pegada OTR do seu contacto?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Mostrar etiquetas dinámicas</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Mostrar etiquetas de só lectura baixo os contactos</string>
<string name="enable_notifications">Habilitar notificacións</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Non se atopou ningún servidor de conversa en grupo</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Fallou a creación da conversa en grupo</string>
<string name="account_image_description">Avatar da conta</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar a pegada OTR ao portapapeis</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copiar pegada OMEMO ao portapapeis</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Retirar membresía</string>
<string name="grant_admin_privileges">Dar privilexios de administración</string>
<string name="remove_admin_privileges">Revocar privilexios de administración</string>
+ <string name="remove_from_room">Eliminar da conversa en grupo</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Non se puido mudar a afiliación de %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Prohibición da conversa en grupo</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Está intentando eliminar a %s dunha conversa en grupo pública. O único xeito de facelo é prohibir ese usuario para sempre.</string>
<string name="ban_now">Rexeitar agora</string>
<string name="could_not_change_role">Non se puido mudar o rol de %s</string>
+ <string name="public_conference">Conversa en grupo de acceso público</string>
+ <string name="private_conference">Conversa en grupo privada, só para membros</string>
+ <string name="conference_options">Opcións da conversa en grupo</string>
<string name="members_only">Privada, só para membros</string>
<string name="non_anonymous">Non anónima</string>
<string name="moderated">Moderada</string>
<string name="you_are_not_participating">Vostede non está a participar</string>
+ <string name="modified_conference_options">¡Opcións da conversa en grupo modificadas!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Non se puideron modificar as opcións da conversa en grupo</string>
<string name="never">Nunca</string>
<string name="thirty_minutes">30 minutos</string>
<string name="one_hour">1 hora</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Localización</string>
<string name="received_location">Localización recibida</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Pechouse a conversa</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Deixar a conversa en grupo</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Non confiar nas CAs do sistema</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Todos os certificados deberán ser aprovados manualmente</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Eliminar certificados</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Escolla a acción rápida</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Buscar contactos e grupos</string>
<string name="send_private_message">Enviar mensaxe privada</string>
+ <string name="user_has_left_conference">¡%sdeixou a conversa en grupo!</string>
<string name="username">Identificador</string>
<string name="username_hint">Nome de usuaria</string>
<string name="invalid_username">Este non é un identificador válido</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Este campo é requerido</string>
<string name="correct_message">Correxir mensaxe</string>
<string name="send_corrected_message">Enviar mensaxe correxida</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Xa confia neste contacto. Ao seleccionar \'feito\' só está confirmando que %s é parte deste chat grupal.</string>
<string name="select_image_and_crop">Escoller imaxe e recortar</string>
<string name="this_account_is_disabled">Deshabilitou esta conta</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Fallo na seguridade: Acceso non válido ao ficheiro</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Mostar contrasinal</string>
<string name="registration_please_wait">Fallo no rexistro: inténteo de novo</string>
<string name="registration_password_too_weak">Fallo no rexistro: contrasinal moi feble</string>
+ <string name="create_conference">Crear conversa en grupo</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Crear Conversa en Grupo</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Únete ou crea unha conversa en grupo</string>
<string name="conference_subject">Asunto</string>
<string name="choose_participants">Escoller participantes</string>
+ <string name="creating_conference">Creando unha conversa en grupo...</string>
<string name="invite_again">Invitar de novo</string>
<string name="gp_short">Corto</string>
<string name="gp_medium">Medio</string>
@@ -578,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Perdida a suscrición de presenza con %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Perdidas as chaves OMEMO de %s.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Perda das chaves OMEMO</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Este non é unha conversa en grupo privado e non é anónima.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Non hai membros nesta conversa en grupo.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Informe de este JID como emisor de mensaxes non desexadas.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Borrar identidades OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Rexenerar as súas chaves OMEMO. Todos os seus contactos deberán verificalo de novo. Utilice esto como último recurso.</string>
diff --git a/src/main/res/values-hu/strings.xml b/src/main/res/values-hu/strings.xml
index 02ea08a..107c406 100644
--- a/src/main/res/values-hu/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-hu/strings.xml
@@ -222,7 +222,11 @@
<string name="conferences">Konferenciák</string>
<string name="search">Keresés</string>
<string name="create_contact">Névjegy létrehozása</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Névjegy létrehozása</string>
<string name="enter_contact">Névjegy megadása</string>
+ <string name="join_conference">Konferenciához csatlakozás</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Konferenciához Csatlakozás</string>
+ <string name="delete_contact">Névjegy törlése</string>
<string name="view_contact_details">Ismerős névjegyének részletei</string>
<string name="block_contact">Ismerős tiltása</string>
<string name="unblock_contact">Tiltás feloldása</string>
@@ -230,10 +234,14 @@
<string name="select">Kiválaszt</string>
<string name="contact_already_exists">A névjegy már létezik</string>
<string name="join">Csatlakozik</string>
+ <string name="conference_address">Konferencia cím</string>
<string name="conference_address_example">room@conference.example.com/nick</string>
<string name="save_as_bookmark">Könyvjelzőkhöz hozzáadás</string>
<string name="delete_bookmark">Könyvjelző törlése</string>
<string name="bookmark_already_exists">A könyvjelző már létezik</string>
+ <string name="action_edit_subject">Konferencia témájának beállítása</string>
+ <string name="edit_subject_hint">A konferencia témája</string>
+ <string name="joining_conference">Konferenciához csatlakozás...</string>
<string name="leave">Távozás</string>
<string name="contact_added_you">Ez a felhasználó hozzáadott téged a névjegyeihez</string>
<string name="add_back">Én is hozzáadom</string>
@@ -257,6 +265,7 @@
<string name="skip">Kihagyás</string>
<string name="disable_notifications">Értesítések letiltása</string>
<string name="enable">Engedélyez</string>
+ <string name="conference_requires_password">A konferenciához jelszó szükséges</string>
<string name="enter_password">Írd be a jelszót</string>
<string name="missing_presence_subscription">Hiányzik az állapotra való feliratkozás</string>
<string name="request_presence_updates">Kérlek, kérd először az állapot frissítéseket az ismerősödtől.\n\n<small>Ez segíteni fog abban, hogy kiderítsük, milyen klienst használ.</small></string>
@@ -284,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">A megkapott üzenetek egy zöld pipával lesznek jelölve ha támogatott ez a funkció</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Kiszínezi a küldés gombot, hogy jelezze a partner állapotát</string>
<string name="pref_expert_options_other">Egyéb</string>
+ <string name="pref_conference_name">Konferencia neve</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">A konferencia tárgyát használja a JID helyett azonosításra </string>
+ <string name="pref_autojoin">Automatikus csatlakozás konferenciákhoz </string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Tiszteletben tartja az automata csatlakozás beállítást a konferencia könyvjelzőkben</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Az OTR ujjlenyomat vágólapra lett másolva!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Az OMEMO ujjlenyomat vágólapra lett másolva!</string>
+ <string name="conference_banned">Ki vagy tiltva ebből a konferenciából</string>
+ <string name="conference_members_only">Ez a konferencia csak tagoknak szól</string>
+ <string name="conference_kicked">Ki lettél rúgva ebből a konferenciából</string>
+ <string name="conference_shutdown">A konferencia le lett állítva</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Ön már nincs benne ebben a konferenciában</string>
<string name="using_account">használt fiók: %s</string>
<string name="checking_x">Ellenőrzés alatt %s a HTTP gazdán</string>
<string name="not_connected_try_again">Nem kapcsolódik. Próbálja újra később</string>
@@ -333,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">fájlátvitel meghiúsult</string>
<string name="file_deleted">A fájl törlésre került</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Nincs alkalmazás a fájl megnyitására</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Nincs alkalmazás a link megnyitására</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Nem sikerült ellenőrizni az ujjlenyomatot</string>
<string name="manually_verify">Manuális ellenőrzés</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Biztosan ellenőrizni szeretnéd az ismerős OTR ujjlenyomatát?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Dinamikus címkék mutatása</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Információs címkék megjelenítése a partnerek alatt</string>
<string name="enable_notifications">Értesítések bekapcsolása</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Nem található konferencia szerver</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Konferencia létrehozás meghiúsult!</string>
<string name="account_image_description">Fiók profilkép</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Másolja az OTR ujjlenyomatát a vágólapra</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Másolja az OMEMO ujjlenyomatát a vágólapra</string>
@@ -377,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Tagság visszavonása</string>
<string name="grant_admin_privileges">Admin jogok megadása</string>
<string name="remove_admin_privileges">Admin jogok visszavonása</string>
+ <string name="remove_from_room">Konferenciából eltávolítás</string>
<string name="could_not_change_affiliation">%s hovatartozását nem lehetett megváltoztatni</string>
+ <string name="ban_from_conference">Konferenciából kitiltás</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Ön megpróbálta eltávolítani %s nevű tagot a nyilvános konferenciából. Az egyetlen módja ennek, hogy tiltja a felhasználót örökre.</string>
<string name="ban_now">Kitiltás most</string>
<string name="could_not_change_role">Nem lehetett %s szerepét megváltoztatni</string>
+ <string name="public_conference">Nyilvánosan hozzáférhető konferencia</string>
+ <string name="private_conference">Privát, csak tagoknak konferencia</string>
+ <string name="conference_options">Konferencia beállítások</string>
<string name="members_only">Privát, csak tagoknak</string>
<string name="non_anonymous">Nem névtelen</string>
<string name="moderated">Moderált</string>
<string name="you_are_not_participating">Nem vagy résztvevő</string>
+ <string name="modified_conference_options">Módosította a konferencia beállításokat!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Nem tudta módosítani a konferencia beállításokat!</string>
<string name="never">Soha</string>
<string name="thirty_minutes">30 perc</string>
<string name="one_hour">1 óra</string>
@@ -420,6 +449,7 @@
<string name="location">Hely</string>
<string name="received_location">Kapott hely</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">A beszélgetés lezárult</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">A konferenciát elhagyta</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Ne bízzon a rendszer hitelesítésekben</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Minden tanúsítványt kézzel kell jóváhagyni</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Tanúsítványok eltávolítása</string>
@@ -443,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Gyors gomb funkciója</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Keresés a címek között</string>
<string name="send_private_message">Privát üzenet küldése</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s elhagyta a konferenciát!</string>
<string name="username">Felhasználónév</string>
<string name="username_hint">Felhasználónév</string>
<string name="invalid_username">Ez nem egy érvényes felhasználónév</string>
@@ -525,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Ez a mező kötelező</string>
<string name="correct_message">Üzenet szerkesztése</string>
<string name="send_corrected_message">Kijavított üzenet küldése</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Már megbízik ebben a kapcsolatban. A \"kész\" beállítás kiválasztásával csak megerősíti, hogy %s része a konferenciának.</string>
<string name="select_image_and_crop">Válassza ki a képet és vágja körbe</string>
<string name="this_account_is_disabled">Letiltotta ezt a fiókot</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Biztonsági hiba: Érvénytelen fájl hozzáférés</string>
@@ -551,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Mutasd a jelszót</string>
<string name="registration_please_wait">Regisztráció nem sikerült: Próbálkozzon később</string>
<string name="registration_password_too_weak">Regisztráció nem sikerült: Jelszó túl gyenge</string>
+ <string name="create_conference">Konferencia létrehozása</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Konferencia Létrehozása</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Csatlakozni vagy létrehozni konferenciát</string>
<string name="conference_subject">Téma</string>
<string name="choose_participants">Válaszd ki a résztvevőket</string>
+ <string name="creating_conference">Konferencia létrehozása ...</string>
<string name="invite_again">Meghívja újra</string>
<string name="gp_short">Rövid</string>
<string name="gp_medium">Közepesen hosszú</string>
@@ -584,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Hiányzik %s állapotára való feliratkozásod</string>
<string name="missing_keys_from_x">Hiányzó OMEMO kulcsok %s nevű felhasználótól.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Hiányzó OMEMO kulcsok</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Ez nem egy privát, nem anonim konferencia.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Jelenleg egy tagja sincsen ennek a konferenciának.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Jelentse ezt a JID-et, mint nemkívánatos üzenetek küldőjét.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">OMEMO identitások törlése</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Regenerálja a OMEMO kulcsokat. Minden ismerősödnek engedélyezni kell majd az új kulcsodat. Ezt csak a legvégső esetben érdemes használni.</string>
diff --git a/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml b/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
index 7341298..af1c806 100644
--- a/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
@@ -562,6 +562,7 @@ sau chiar pierderea mesajelor.\nÎn continuare veți fi rugați să dezactivați
<string name="this_field_is_required">Acest câmp este obligatoriu</string>
<string name="correct_message">Corecție mesaj</string>
<string name="send_corrected_message">Trimite text corectat</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Deja aveți încredere în acest contact. Selectând \'gata\' doar confirmați că %s ia parte la această discuție de grup.</string>
<string name="select_image_and_crop">Selectează imaginea și decupează</string>
<string name="this_account_is_disabled">Ați dezactivat acest cont</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Eroare de securitate.: Acces fișier invalid</string>