aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Gultsch <daniel@gultsch.de>2017-11-18 11:26:22 +0100
committerDaniel Gultsch <daniel@gultsch.de>2017-11-18 11:26:22 +0100
commit47adc9cdcf74d631e1ea2291635d296ec21550e6 (patch)
treed359688355a7f2ef2338d0d3100d0e1e1a99a9e9
parente452d5d46d584875ba17623b9d6047ae07a6d522 (diff)
pulled translations from transifex
-rw-r--r--src/main/res/values-bg/strings.xml44
-rw-r--r--src/main/res/values-de/strings.xml44
-rw-r--r--src/main/res/values-es/strings.xml44
-rw-r--r--src/main/res/values-it/strings.xml46
-rw-r--r--src/main/res/values-pl/strings.xml2
-rw-r--r--src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml43
-rw-r--r--src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml43
7 files changed, 265 insertions, 1 deletions
diff --git a/src/main/res/values-bg/strings.xml b/src/main/res/values-bg/strings.xml
index e9c6810..063794d 100644
--- a/src/main/res/values-bg/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-bg/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Управление на профилите</string>
<string name="action_end_conversation">Край на този разговор</string>
<string name="action_contact_details">Подробности за контакта</string>
+ <string name="action_muc_details">Подробности за груповия разговор</string>
<string name="action_secure">Защитен разговор</string>
<string name="action_add_account">Добавяне на профил</string>
<string name="action_edit_contact">Редактиране на името</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Настройки</string>
<string name="title_activity_sharewith">Споделяне в разговора</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Започване на разговор</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Изберете контакт</string>
<string name="title_activity_block_list">Списък с блокирани</string>
<string name="just_now">току-що</string>
<string name="minute_ago">преди 1 минута</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Регистриране на нов профил на сървъра</string>
<string name="change_password_on_server">Промяна на паролата в сървъра</string>
<string name="share_with">Споделяне с…</string>
+ <string name="start_conversation">Започване на разговор</string>
+ <string name="invite_contact">Поканете контакт</string>
<string name="contacts">Контакти</string>
<string name="cancel">Отказ</string>
<string name="set">Задаване</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Готово</string>
<string name="verify">Потвърждаване</string>
<string name="decrypt">Дешифроване</string>
+ <string name="conferences">Групови разговори</string>
<string name="search">Търсене</string>
+ <string name="create_contact">Създаване на контакт</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Създаване на контакт</string>
<string name="enter_contact">Въведете контакт</string>
+ <string name="join_conference">Присъединяване в групов разговор</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Присъединяване в групов разговор</string>
+ <string name="delete_contact">Изтриване на контакта</string>
<string name="view_contact_details">Преглед на подр. за контакта</string>
<string name="block_contact">Блокиране на контакт</string>
<string name="unblock_contact">Деблокиране на контакт</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Избиране</string>
<string name="contact_already_exists">Контактът вече съществува</string>
<string name="join">Присъединяване</string>
+ <string name="conference_address">Адрес на груповия разговор</string>
<string name="conference_address_example">стая@беседа.сървър.com/псевдоним</string>
<string name="save_as_bookmark">Запазване като отметка</string>
<string name="delete_bookmark">Изтриване на отметка</string>
<string name="bookmark_already_exists">Вече съществува такава отметка</string>
+ <string name="action_edit_subject">Редактиране на темата на груповия разговор</string>
+ <string name="edit_subject_hint">Темата на този групов разговор</string>
+ <string name="joining_conference">Присъединяване в групов разговор…</string>
<string name="leave">Напускане</string>
<string name="contact_added_you">Контактът е добавен във Вашия списък от контакти</string>
<string name="add_back">Добавяне обратно</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Пропускане</string>
<string name="disable_notifications">Изключване на известията</string>
<string name="enable">Включване</string>
+ <string name="conference_requires_password">Груповият разговор изисква парола</string>
<string name="enter_password">Въведете парола</string>
<string name="missing_presence_subscription">Липсва абонамент за присъствието</string>
<string name="request_presence_updates">Моля, първо помолете контакта за актуализации на присъствието му.\n\n<small>Това ще бъде използвано, за да се провери какъв клиент (или клиенти) използва контакта.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Получените съобщения ще бъдат отбелязани със зелена отметка, ако това се поддържа</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Оцветяване на бутона за изпращане в зависимост от състоянието на контакта</string>
<string name="pref_expert_options_other">Други</string>
+ <string name="pref_conference_name">Име на груповия разговор</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Използване на темата вместо JID за идентифициране на груповите разговори</string>
+ <string name="pref_autojoin">Автоматично присъединяване в груповите разговори</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Спазване на флага за автоматично присъединяване в отметките на груповите разговори</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Отпечатъкът OTR е копиран!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Отпечатъкът OMEMO е копиран!</string>
+ <string name="conference_banned">Достъпът Ви до този групов разговор е забранен</string>
+ <string name="conference_members_only">Този групов разговор е само за членове</string>
+ <string name="conference_kicked">Бяхте изритан(а) от този групов разговор</string>
+ <string name="conference_shutdown">Груповия разговор приключи</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Вече не участвате в този групов разговор</string>
<string name="using_account">използвайки профила %s</string>
<string name="checking_x">Проверяване на %s на HTTP сървъра</string>
<string name="not_connected_try_again">Не сте свързани. Опитайте отново по-късно</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">неуспешно прехвърляне на файл</string>
<string name="file_deleted">Файлът беше изтрит</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Няма намерено приложение за отваряне на файла</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Няма намерено приложение за отваряне на връзката</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Неуспешна проверка на отпечатъка</string>
<string name="manually_verify">Ръчна проверка</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Наистина ли искате да потвърдите отпечатъка OTR на контакта си?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Динамични етикети</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Показване на етикети, предназначени само за четене под контактите</string>
<string name="enable_notifications">Включване на известията</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Не е открит сървър за груповия разговор</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Неуспешно създаване на групов разговор!</string>
<string name="account_image_description">Аватар на профила</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Копиране на отпечатъка OTR</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Копиране на отпечатъка OMEMO</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Отмяна на членството</string>
<string name="grant_admin_privileges">Даване на администраторски права</string>
<string name="remove_admin_privileges">Отмяна на администраторските права</string>
+ <string name="remove_from_room">Премахване от груповия разговор</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Неуспешна промяна на принадлежността на %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Забраняване на достъпа до груповия разговор</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Опитвате се да премахнете %s от публичен групов разговор. Единственият начин да направите това е да забраните достъпа на този потребител завинаги.</string>
<string name="ban_now">Забраняване на достъпа сега</string>
<string name="could_not_change_role">Неуспешна промяна на ролята на %s</string>
+ <string name="public_conference">Публично достъпен групов разговор</string>
+ <string name="private_conference">Частен групов разговор, само за членове</string>
+ <string name="conference_options">Настройки на груповия разговор</string>
<string name="members_only">Частно, само за членове</string>
<string name="non_anonymous">Не-анонимна</string>
<string name="moderated">С модератор</string>
<string name="you_are_not_participating">Вие не участвате</string>
+ <string name="modified_conference_options">Настройките на груповия разговор бяха променени!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Неуспешна промяна на настройките на груповия разговор</string>
<string name="never">Никога</string>
<string name="thirty_minutes">30 минути</string>
<string name="one_hour">1 час</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Местоположение</string>
<string name="received_location">Получено местоположение</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversation се затвори</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Напуснахте груповия разговор</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Да не се вярва на системните сертификати</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Всички сертификати трябва да бъдат одобрени на ръка</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Премахване на сертификатите</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Изберете бързо действие</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Търсене на контакти или групи</string>
<string name="send_private_message">Изпращане на лично съобщение</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s напусна груповия разговор!</string>
<string name="username">Потребителско име</string>
<string name="username_hint">Потребителско име</string>
<string name="invalid_username">Това не е правилно потребителско име</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Това поле е задължително</string>
<string name="correct_message">Поправяне на съобщението</string>
<string name="send_corrected_message">Изпращане на поправеното съобщение</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Вие вече имате доверие на този контакт. Избирайки „готово“, Вие просто потвърждавате, че %s е част от този групов разговор.</string>
<string name="select_image_and_crop">Изберете изображение и изрежете</string>
<string name="this_account_is_disabled">Вие сте деактивирали този профил</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Грешка в сигурността: неправилен достъп до файл</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Показване на паролата</string>
<string name="registration_please_wait">Неуспешна регистрация. Опитайте отново по-късно</string>
<string name="registration_password_too_weak">Неуспешна регистрация: паролата е твърде слаба</string>
+ <string name="create_conference">Създаване на групов разговор</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Създаване на групов разговор</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Присъединяване към или създаване на групов разговор</string>
<string name="conference_subject">Тема</string>
<string name="choose_participants">Изберете участниците</string>
+ <string name="creating_conference">Създаване на групов разговор…</string>
<string name="invite_again">Канене отново</string>
<string name="gp_short">Кратко</string>
<string name="gp_medium">Средно</string>
@@ -578,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Липсва абонамент за присъствието на %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Липсват ключове OMEMO от %s.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Липсват ключове OMEMO</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Това не е частен, не-анонимен групов разговор.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Няма участници в този групов разговор.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Докладване на този JID за изпращане на нежелани съобщения.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Изтриване на идентификаторите OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Пресъздайте своите ключове OMEMO. Всички Ваши контакти ще трябва да Ви потвърдят отново. Използвайте това само в краен случай.</string>
diff --git a/src/main/res/values-de/strings.xml b/src/main/res/values-de/strings.xml
index 010cc9e..cc2e66c 100644
--- a/src/main/res/values-de/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-de/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Konten verwalten</string>
<string name="action_end_conversation">Unterhaltung beenden</string>
<string name="action_contact_details">Kontaktdetails</string>
+ <string name="action_muc_details">Gruppenchatdetails</string>
<string name="action_secure">Verschlüsselte Unterhaltung</string>
<string name="action_add_account">Konto hinzufügen</string>
<string name="action_edit_contact">Namen bearbeiten</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Einstellungen</string>
<string name="title_activity_sharewith">Mit Unterhaltung teilen</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Unterhaltung beginnen</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Kontakt auswählen</string>
<string name="title_activity_block_list">Sperrliste</string>
<string name="just_now">gerade</string>
<string name="minute_ago">vor einer Minute</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Neues Konto auf Server erstellen</string>
<string name="change_password_on_server">Passwort ändern</string>
<string name="share_with">Teilen mit…</string>
+ <string name="start_conversation">Unterhaltung beginnen</string>
+ <string name="invite_contact">Kontakt einladen</string>
<string name="contacts">Kontakte</string>
<string name="cancel">Abbrechen</string>
<string name="set">Einstellen</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Fertig</string>
<string name="verify">Überprüfen</string>
<string name="decrypt">Entschlüsseln</string>
+ <string name="conferences">Gruppenchats</string>
<string name="search">Suchen</string>
+ <string name="create_contact">Kontakt erstellen</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Kontakt erstellen</string>
<string name="enter_contact">Kontakt eingeben</string>
+ <string name="join_conference">Gruppenchat beitreten</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Gruppenchat beitreten</string>
+ <string name="delete_contact">Kontakt löschen</string>
<string name="view_contact_details">Kontaktdetails anzeigen</string>
<string name="block_contact">Kontakt sperren</string>
<string name="unblock_contact">Kontakt entsperren</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Auswählen</string>
<string name="contact_already_exists">Der Kontakt existiert bereits</string>
<string name="join">Beitreten</string>
+ <string name="conference_address">Gruppenchatadresse</string>
<string name="conference_address_example">raum@conference.beispiel.de/Nickname</string>
<string name="save_as_bookmark">Zur Kontaktliste hinzufügen</string>
<string name="delete_bookmark">Von Kontaktliste entfernen</string>
<string name="bookmark_already_exists">Die Konferenz befindet sich bereits auf deiner Kontaktliste</string>
+ <string name="action_edit_subject">Gruppenchatthema bearbeiten</string>
+ <string name="edit_subject_hint">Thema des Gruppenchats</string>
+ <string name="joining_conference">Gruppenchat wird beigetreten…</string>
<string name="leave">Verlassen</string>
<string name="contact_added_you">Der Kontakt hat dich zur Kontaktliste hinzugefügt</string>
<string name="add_back">Auch hinzufügen</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Überspringen</string>
<string name="disable_notifications">Benachrichtigungen deaktivieren</string>
<string name="enable">Aktivieren</string>
+ <string name="conference_requires_password">Gruppenchat ist passwortgeschützt</string>
<string name="enter_password">Passwort eingeben</string>
<string name="missing_presence_subscription">Online-Status nicht vorhanden</string>
<string name="request_presence_updates">Bitte erst Online-Status vom Kontakt anfragen.\n\n<small>Dies wird verwendet, um festzustellen, welche Client(s) der Kontakt benutzt.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Empfangene Nachrichten werden mit einem grünen Häkchen markiert. Bitte beachte, dass dies nicht in allen Fällen funktioniert.</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">\"Senden\"-Schaltfläche einfärben, um den Online-Status des Kontakts anzuzeigen</string>
<string name="pref_expert_options_other">Sonstiges</string>
+ <string name="pref_conference_name">Gruppenchatname</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Thema des Gruppenchats anstatt JID als Namen verwenden</string>
+ <string name="pref_autojoin">Gruppenchats automatisch beitreten</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Autojoin-Flag in Gruppenchatlesezeichen beachten</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR-Fingerabdruck in die Zwischenablage kopiert!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">OMEMO-Fingerabdruck in die Zwischenablage kopiert!</string>
+ <string name="conference_banned">Du wurdest aus diesem Gruppenchat ausgeschlossen</string>
+ <string name="conference_members_only">Dieser Gruppenchat ist nur für Mitglieder</string>
+ <string name="conference_kicked">Du wurdest aus diesem Gruppchat geworfen</string>
+ <string name="conference_shutdown">Gruppenchat wurde geschlossen</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Du bist nicht länger in diesem Gruppenchat</string>
<string name="using_account">Verwendetes Konto: %s</string>
<string name="checking_x">%s auf HTTP-Host wird überprüft</string>
<string name="not_connected_try_again">Nicht verbunden, bitte später versuchen</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">Übertragung fehlgeschlagen</string>
<string name="file_deleted">Datei wurde gelöscht</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Keine Anwendung zum Öffnen der Datei gefunden</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Keine App gefunden, um diesen Link zu öffnen</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Fingerabdruck konnte nicht überprüft werden</string>
<string name="manually_verify">Manuell überprüfen</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Bist du sicher, dass du den OTR-Fingerabdruck des Kontakts überprüfen willst?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamische Tags anzeigen</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Schreibgeschütze Tags unterhalb der Kontakte anzeigen</string>
<string name="enable_notifications">Benachrichtigungen aktivieren</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Keinen Gruppenchatserver gefunden</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Erstellen des Gruppenchats fehlgeschlagen!</string>
<string name="account_image_description">Konto-Avatar</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">OTR-Fingerabdruck in Zwischenablage kopieren</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">OMEMO-Fingerabdruck in Zwischenablage kopieren</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Mitgliedschaft entziehen</string>
<string name="grant_admin_privileges">Administratorrechte gewähren</string>
<string name="remove_admin_privileges">Administratorrechte entziehen</string>
+ <string name="remove_from_room">Aus Gruppenchat entfernen</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Zugehörigkeit von %s konnte nicht verändert werden</string>
+ <string name="ban_from_conference">Vom Gruppenchat ausschließen</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Du versuchst %s aus einem öffentlichen Gruppenchat zu entfernen. Die einzige Möglichkeit, dies dauerhaft zu tun, ist den Kontakt von diesem Gruppenchat auszuschließen.</string>
<string name="ban_now">Kontakt ausschließen</string>
<string name="could_not_change_role">Rolle von %s konnte nicht geändert werden</string>
+ <string name="public_conference">Öffentlich zugänglicher Gruppenchat</string>
+ <string name="private_conference">Privater Gruppenchat, nur für Mitglieder</string>
+ <string name="conference_options">Gruppenchatoptionen</string>
<string name="members_only">Privat, nur Mitglieder</string>
<string name="non_anonymous">De-anonymisiert</string>
<string name="moderated">Moderiert</string>
<string name="you_are_not_participating">Du bist kein Mitglied</string>
+ <string name="modified_conference_options">Gruppenchatoptionen wurden modifiziert!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Gruppenchatoptionen konnten nicht modifiziert werden</string>
<string name="never">Niemals</string>
<string name="thirty_minutes">30 Minuten</string>
<string name="one_hour">1 Stunde</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Standort</string>
<string name="received_location">Standort empfangen</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Unterhaltung beendet</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Gruppenchat verlassen</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Zertifizierungsstellen nicht vertrauen</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Alle Zertifikate müssen manuell bestätigt werden</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Zertifikate löschen</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Wähle Schnell-Taste</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Nach Kontakten oder Konferenzen suchen</string>
<string name="send_private_message">Private Nachricht senden</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s hat den Gruppenchat verlassen!</string>
<string name="username">Benutzername</string>
<string name="username_hint">Benutzername</string>
<string name="invalid_username">Ungültiger Benutzername</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Dieses Feld ist erforderlich</string>
<string name="correct_message">Nachricht korrigieren</string>
<string name="send_corrected_message">Korrigierte Nachricht senden</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Du vertraust diesem Kontakt bereits. Durch Auswählen von \"Fertig\" bestätigst du, dass %s Teil dieses Gruppenchats ist.</string>
<string name="select_image_and_crop">Bild auswählen und zuschneiden</string>
<string name="this_account_is_disabled">Du hast dieses Konto deaktiviert</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Sicherheitsfehler: Dateizugriff nicht erlaubt</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Passwort anzeigen</string>
<string name="registration_please_wait">Fehlgeschlagen: Bitte später versuchen.</string>
<string name="registration_password_too_weak">Registrierung fehlgeschlagen; Passwort zu schwach</string>
+ <string name="create_conference">Gruppenchat erstellen</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Gruppenchat erstellen</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Gruppenchat beitreten oder erstellen</string>
<string name="conference_subject">Thema</string>
<string name="choose_participants">Mitglieder wählen</string>
+ <string name="creating_conference">Erstelle Gruppenchat…</string>
<string name="invite_again">Erneut einladen</string>
<string name="gp_short">kurz</string>
<string name="gp_medium">mittel</string>
@@ -578,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Fehlender Online-Status von %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">OMEMO-Schlüssel von %s fehlen.</string>
<string name="missing_omemo_keys">OMEMO-Schlüssel fehlen</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Dies ist kein privater, nicht-anonymer Gruppenchat.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Dieser Gruppenchat hat keine Teilnehmer.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Melde die JID als Sender unerwünschter Nachrichten.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">OMEMO-Identitäten zurücksetzen</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Regeneriere deine OMEMO-Schlüssel. Alle deine Kontakte müssen dich neu verifizieren. Nutze dies als letzten Ausweg.</string>
diff --git a/src/main/res/values-es/strings.xml b/src/main/res/values-es/strings.xml
index 54b1a89..c2e2fa3 100644
--- a/src/main/res/values-es/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-es/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Gestionar cuentas</string>
<string name="action_end_conversation">Terminar conversación</string>
<string name="action_contact_details">Detalles del contacto</string>
+ <string name="action_muc_details">Detalles de conversación</string>
<string name="action_secure">Conversación segura</string>
<string name="action_add_account">Añadir cuenta</string>
<string name="action_edit_contact">Editar contacto</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Ajustes</string>
<string name="title_activity_sharewith">Compartir con Conversación</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Nueva Conversación</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Seleccionar Contacto</string>
<string name="title_activity_block_list">Lista contactos bloqueados</string>
<string name="just_now">ahora</string>
<string name="minute_ago">hace 1 min</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Registrar nueva cuenta en servidor</string>
<string name="change_password_on_server">Cambiar contraseña en servidor</string>
<string name="share_with">Compartir con...</string>
+ <string name="start_conversation">Comenzar conversación</string>
+ <string name="invite_contact">Invitar a contacto</string>
<string name="contacts">Contactos</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
<string name="set">Establecer</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Hecho</string>
<string name="verify">Verificar</string>
<string name="decrypt">Descifrar</string>
+ <string name="conferences">Conversaciones en grupo</string>
<string name="search">Buscar</string>
+ <string name="create_contact">Crear contacto</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Crear Contacto</string>
<string name="enter_contact">Introducir contacto</string>
+ <string name="join_conference">Unirse a conversación en grupo</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Unirse a Conversación en Grupo</string>
+ <string name="delete_contact">Eliminar contacto</string>
<string name="view_contact_details">Ver detalles del contacto</string>
<string name="block_contact">Bloquear contacto</string>
<string name="unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Seleccionar</string>
<string name="contact_already_exists">El contacto ya existe</string>
<string name="join">Unirse</string>
+ <string name="conference_address">Dirección</string>
<string name="conference_address_example">sala@salas.ejemplo.com/nick</string>
<string name="save_as_bookmark">Guardar en marcadores</string>
<string name="delete_bookmark">Eliminar marcador</string>
<string name="bookmark_already_exists">Este marcador ya existe</string>
+ <string name="action_edit_subject">Editar asunto de la conversación</string>
+ <string name="edit_subject_hint">El asunto de esta conversación en grupo</string>
+ <string name="joining_conference">Uniéndose a conversación...</string>
<string name="leave">Salir</string>
<string name="contact_added_you">El contacto te ha añadido a su lista de contactos</string>
<string name="add_back">Añadir contacto</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Omitir</string>
<string name="disable_notifications">Deshabilitar notificaciones</string>
<string name="enable">Habilitar</string>
+ <string name="conference_requires_password">Esta conversación en grupo requiere contraseña</string>
<string name="enter_password">Introduce la contraseña</string>
<string name="missing_presence_subscription">Se ha perdido la suscripción de presencia</string>
<string name="request_presence_updates">Por favor, solicita la suscripción de presencia a tu contacto primero.\n\n<small>Esto se usará para determinar qué cliente(s) está usando tu contacto.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Cuando el contacto reciba el mensaje será indicado con una marca verde. Cuidado, esto podría no funcionar en todos los casos.</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">El color del botón enviar indica el estado del contacto</string>
<string name="pref_expert_options_other">Otros</string>
+ <string name="pref_conference_name">Nombre en la conversaciones en grupo</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Usar el asunto de la conversación en lugar del identificador jabber como nombre en las conversaciones en grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin">Unirse automáticamente a conversaciones en grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Respetar la opción de los marcadores de unirse automáticamente a las conversaciones en grupo</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">¡Huella digital OTR copiada al portapapeles!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">¡Huella digital OMEMO copiada al portapapeles!</string>
+ <string name="conference_banned">Tu entrada a esta conversación en grupo ha sido prohibida</string>
+ <string name="conference_members_only">Esta conversación en grupo es solo para miembros</string>
+ <string name="conference_kicked">Has sido expulsado de esta conversación</string>
+ <string name="conference_shutdown">La conversación en grupo ha sido cerrada</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Ya no estás dentro de esta conversación en grupo</string>
<string name="using_account">Usando cuenta %s</string>
<string name="checking_x">Comprobando %s en servidor HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">No estás conectado. Inténtalo más tarde</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">falló la transferencia del archivo</string>
<string name="file_deleted">El archivo ha sido eliminado</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">No se ha encontrado ninguna aplicación para abrir el archivo</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">No se ha encontrado aplicación para abrir el link</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">No se puede verificar el contacto</string>
<string name="manually_verify">Verificar manualmente</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">¿Estás seguro de que quieres verificar la huella digital OTR de tu contacto?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Mostrar etiquetas</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Mostrar información en forma de etiquetas debajo de los contactos</string>
<string name="enable_notifications">Habilitar notificaciones</string>
+ <string name="no_conference_server_found">No se ha encontrado el servidor de la conversación en grupo</string>
+ <string name="conference_creation_failed">¡La creación de la conversación en grupo ha fallado!</string>
<string name="account_image_description">Imagen de perfil</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar huella digital OTR al portapapeles</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copiar huella digital OMEMO al portapapeles</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Revocar privilegios de miembro</string>
<string name="grant_admin_privileges">Conceder privilegios de administrador</string>
<string name="remove_admin_privileges">Revocar privilegios de administrador</string>
+ <string name="remove_from_room">Expulsar de la conversación</string>
<string name="could_not_change_affiliation">No se puede cambiar la afiliación de %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Prohibir entrada en la conversación</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Estás intentando expulsar a %s de una conversación en grupo de acceso público. La única forma de hacer esto es prohibir su entrada para siempre.</string>
<string name="ban_now">Prohibir ahora</string>
<string name="could_not_change_role">No se puede cambiar el rol de %s</string>
+ <string name="public_conference">Conversación de acceso público</string>
+ <string name="private_conference">Conversación privada, solo para miembros</string>
+ <string name="conference_options">Opciones de conversación</string>
<string name="members_only">Privada, solo miembros</string>
<string name="non_anonymous">No anónima</string>
<string name="moderated">Moderada</string>
<string name="you_are_not_participating">No estás participando</string>
+ <string name="modified_conference_options">¡Modificadas las opciones de la conversación!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">No se pueden modificar las opciones de la conversación</string>
<string name="never">Nunca</string>
<string name="thirty_minutes">30 minutos</string>
<string name="one_hour">1 hora</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Ubicación</string>
<string name="received_location">Ubicación recibida</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversación cerrada</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Salir de la conversación</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">No confiar en los CAs del sistema</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Todos los certificados deben ser aprobados manualmente</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Eliminar certificados</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Elegir acción rápida</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Buscar contactos o grupos</string>
<string name="send_private_message">Enviar mensaje privado</string>
+ <string name="user_has_left_conference">¡%s ha dejado la conversación!</string>
<string name="username">Usuario</string>
<string name="username_hint">Usuario</string>
<string name="invalid_username">Esto no es un usuario válido</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Este campo es requerido</string>
<string name="correct_message">Corregir mensaje</string>
<string name="send_corrected_message">Enviar mensaje corregido</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Ya confías en este contacto. Seleccionando \'hecho\', estás confirmando que %s es parte de esta conversación.</string>
<string name="select_image_and_crop">Seleccionar imagen y recortar</string>
<string name="this_account_is_disabled">Has deshabilitado esta cuenta</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Error de seguridad: Acceso a fichero inválido</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Mostrar contraseña</string>
<string name="registration_please_wait">El registro falló. Prueba de nuevo más tarde</string>
<string name="registration_password_too_weak">Error en el registro: La contraseña es demasiado débil</string>
+ <string name="create_conference">Crear conversación en grupo</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Crear Conversación en Grupo</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Unirse o crear conversación en grupo</string>
<string name="conference_subject">Asunto</string>
<string name="choose_participants">Elige a los participantes</string>
+ <string name="creating_conference">Creando conversación en grupo...</string>
<string name="invite_again">Invitar de nuevo</string>
<string name="gp_short">Corto</string>
<string name="gp_medium">Medio</string>
@@ -578,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Se ha perdido la suscripción de presencia con %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Se ha perdido la clave OMEMO de %s.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Se han perdido las claves OMEMO</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Ésta no es una conversación privada no anónima.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">No hay miembros en esta conversación.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Reportar a este Id Jabber por enviar mensajes no deseados</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Eliminar identidades OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Regenerar tus clave OMEMO. Todos tus contactos tendrán que verificarte de nuevo. Usa esta opción como último recurso.</string>
diff --git a/src/main/res/values-it/strings.xml b/src/main/res/values-it/strings.xml
index 5844031..5da94e8 100644
--- a/src/main/res/values-it/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-it/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Gestisci account</string>
<string name="action_end_conversation">Termina questa conversazione</string>
<string name="action_contact_details">Dettagli del contatto</string>
+ <string name="action_muc_details">Dettagli chat di gruppo</string>
<string name="action_secure">Conversazione sicura</string>
<string name="action_add_account">Aggiungi account</string>
<string name="action_edit_contact">Modifica il nome</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Impostazioni</string>
<string name="title_activity_sharewith">Condividi con Conversation</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Inizia una conversazione</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Scegli un contatto</string>
<string name="title_activity_block_list">Lista nera</string>
<string name="just_now">adesso</string>
<string name="minute_ago">1 min fa</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Registra un nuovo account sul server</string>
<string name="change_password_on_server">Cambia la password sul server</string>
<string name="share_with">Condividi con</string>
+ <string name="start_conversation">Inizia conversazione</string>
+ <string name="invite_contact">Invita contatto</string>
<string name="contacts">Contatti</string>
<string name="cancel">Annulla</string>
<string name="set">Imposta</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Fatto</string>
<string name="verify">Verifica</string>
<string name="decrypt">Decripta</string>
+ <string name="conferences">Chat di gruppo</string>
<string name="search">Cerca</string>
+ <string name="create_contact">Crea contatto</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Crea un contatto</string>
<string name="enter_contact">Inserisci contatto</string>
+ <string name="join_conference">Unisciti alla chat</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Unisciti alla chat di gruppo</string>
+ <string name="delete_contact">Elimina contatto</string>
<string name="view_contact_details">Mostra dettagli contatto</string>
<string name="block_contact">Blocca contatto</string>
<string name="unblock_contact">Sblocca contatto</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Seleziona</string>
<string name="contact_already_exists">Il contatto esiste già</string>
<string name="join">Entra</string>
+ <string name="conference_address">Indirizzo chat di gruppo</string>
<string name="conference_address_example">stanza@conferenza.esempio.com/nick</string>
<string name="save_as_bookmark">Salva come segnalibro</string>
<string name="delete_bookmark">Elimina segnalibro</string>
<string name="bookmark_already_exists">Questo segnalibro esiste già</string>
+ <string name="action_edit_subject">Modifica titolo chat di gruppo</string>
+ <string name="edit_subject_hint">L\'argomento di questa chat di gruppo</string>
+ <string name="joining_conference">Ingresso nella chat di gruppo...</string>
<string name="leave">Abbandona</string>
<string name="contact_added_you">Il contatto ti ha aggiunto alla sua lista contatti</string>
<string name="add_back">Aggiungi anche tu</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Salta</string>
<string name="disable_notifications">Disabilita le notifiche</string>
<string name="enable">Abilita</string>
+ <string name="conference_requires_password">La chat di gruppo richiede una password</string>
<string name="enter_password">Inserisci la password</string>
<string name="missing_presence_subscription">Sottoiscrizione alla presenza mancante</string>
<string name="request_presence_updates">Richiedi gli aggiornamenti della presenza dal tuo contatto.\n\n<small>Questo verrà usato per determinare quali client sta usando il tuo contatto.</small></string>
@@ -278,15 +293,24 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">I messaggi ricevuti verranno contrassegnati con una spunta verde se supportato</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Colora il pulsante di invio per indicare lo stato del contatto</string>
<string name="pref_expert_options_other">Altro</string>
+ <string name="pref_conference_name">Nome chat di gruppo</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Usa il titolo invece del JID per identificare le chat di gruppo</string>
+ <string name="pref_autojoin">Unisciti automaticamente alle chat di gruppo</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Rispetta l\'opzione di entrata automatica nei segnalibri di chat di gruppo</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Impronta OTR copiata!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">impronta OMEMO copiata negli appunti|</string>
+ <string name="conference_banned">Sei stato bandito da questa chat di gruppo</string>
+ <string name="conference_members_only">Questa chat di gruppo è solo per membri</string>
+ <string name="conference_kicked">Sei stato buttato fuori da questa chat di gruppo</string>
+ <string name="conference_shutdown">La chat di gruppo è stata chiusa</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Non sei più in questa chat di gruppo</string>
<string name="using_account">usando l’account %s</string>
<string name="checking_x">Controllo %s su host HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">Non sei connesso. Riprova più tardi</string>
<string name="check_x_filesize">Controlla dimensione %s</string>
<string name="check_x_filesize_on_host">Controlla dimensione %1$s su %2$s</string>
<string name="message_options">Opzioni del messaggio</string>
- <string name="quote">Quota</string>
+ <string name="quote">Cita</string>
<string name="copy_original_url">Copia URL originale</string>
<string name="send_again">Invia di nuovo</string>
<string name="file_url">URL del file</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">trasmissione del file fallita</string>
<string name="file_deleted">Il file è stato eliminato</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Nessuna applicazione trovata per aprire il file</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Nessuna applicazione trovata per aprire il link</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Impronta non verificata</string>
<string name="manually_verify">Verifica manuale</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Sei sicuro di voler verificare l\'impronta OTR del tuo contatto?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Mostra tag dinamici</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Mostra tag in sola lettura sotto i contatti</string>
<string name="enable_notifications">Abilita le notifiche</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Nessun server per chat di gruppo trovato</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Creazione della chat di gruppo fallita!</string>
<string name="account_image_description">Avatar utente</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copia impronta OTR</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copia impronta OMEMO negli appunti</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Revoca appartenenza</string>
<string name="grant_admin_privileges">Concedi i privilegi di amministratore</string>
<string name="remove_admin_privileges">Revoca i privilegi di amministratore</string>
+ <string name="remove_from_room">Rimuovi dalla chat di gruppo</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Impossibile cambiare l’affiliazione di %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Bandisci dalla chat di gruppo</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Stai cercando di rimuovere %s da una chat di gruppo pubblica. L\'unico modo per farlo è bandire per sempre quell\'utente.</string>
<string name="ban_now">Bandisci</string>
<string name="could_not_change_role">Impossibile cambiare ruolo di %s</string>
+ <string name="public_conference">Chat di gruppo pubblicamente accessibile</string>
+ <string name="private_conference">Chat di gruppo privata, solo per membri</string>
+ <string name="conference_options">Opzioni chat di gruppo</string>
<string name="members_only">Privato, solo membri</string>
<string name="non_anonymous">Non anonimo</string>
<string name="moderated">Moderata</string>
<string name="you_are_not_participating">Non stai partecipando</string>
+ <string name="modified_conference_options">Opzioni della chat di gruppo modificate!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Impossibile modificare le opzioni della chat di gruppo</string>
<string name="never">Mai</string>
<string name="thirty_minutes">30 minuti</string>
<string name="one_hour">1 ora</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Posizione</string>
<string name="received_location">Posizione ricevuta</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversazione interrotta</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Chat di gruppo abbandonata</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Non ti fidare delle CA di sistema</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Tutti i certificati devono essere accettati manualmente</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Elimina i certificati</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Scegli azione rapida</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Cerca contatti o gruppi</string>
<string name="send_private_message">Invia messaggio privato</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s ha lasciato la chat di gruppo!</string>
<string name="username">Utente</string>
<string name="username_hint">Utente</string>
<string name="invalid_username">Questo non è un nome utente valido</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Questo campo è obbligatorio</string>
<string name="correct_message">Correggi messaggio</string>
<string name="send_corrected_message">Invia messaggio corretto</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Ti fidi già di questo contatto. Selezionando \'fatto\' stai solo confermando che %s fa parte di questa chat di gruppo.</string>
<string name="select_image_and_crop">Seleziona immagine e ritagliala</string>
<string name="this_account_is_disabled">Hai disabilitato questo account</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Errore di sicurezza: accesso file non valido</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Mostra la password</string>
<string name="registration_please_wait">Registrazione fallita: riprova più tardi</string>
<string name="registration_password_too_weak">Registrazione fallita: password troppo debole</string>
+ <string name="create_conference">Crea chat di gruppo</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Crea una chat di gruppo</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Unisciti o crea chat di gruppo</string>
<string name="conference_subject">Soggetto</string>
<string name="choose_participants">Scegli i partecipanti</string>
+ <string name="creating_conference">Creazione chat di gruppo...</string>
<string name="invite_again">Invita di nuovo</string>
<string name="gp_short">Breve</string>
<string name="gp_medium">Medio</string>
@@ -578,6 +620,8 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Sottoscrizione della presenza con %s mancante.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Chiavi OMEMO da %s mancanti.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Chiave OMEMO mancante</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Questa non è una chat di gruppo privata o non-anonima.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Non ci sono membri in questa chat di gruppo.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Questo JID invia messaggi non richiesti.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Elimina identità OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Rigenera le tue chiavi OMEMO. I tuoi contatti dovranno verificare un\'altra volta la tua identità. Solo come ultima possibilità.</string>
diff --git a/src/main/res/values-pl/strings.xml b/src/main/res/values-pl/strings.xml
index 2169423..230b3c4 100644
--- a/src/main/res/values-pl/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-pl/strings.xml
@@ -18,6 +18,7 @@
<string name="title_activity_settings">Ustawienia</string>
<string name="title_activity_sharewith">Udostępnij w konwersacji</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Rozpocznij konwersację</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Wybierz kontakt</string>
<string name="title_activity_block_list">Czarna lista</string>
<string name="just_now">przed chwilą</string>
<string name="minute_ago">minutę temu</string>
@@ -42,6 +43,7 @@
<string name="register_account">Zarejestruj nowe konto na serwerze</string>
<string name="change_password_on_server">Zmień hasło na serwerze</string>
<string name="share_with">Udostępnij...</string>
+ <string name="invite_contact">Zaproś kontakt</string>
<string name="contacts">Kontakty</string>
<string name="cancel">Anuluj</string>
<string name="set">Ustaw</string>
diff --git a/src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml b/src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml
index 248874f..e8422f9 100644
--- a/src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Gerenciar contas</string>
<string name="action_end_conversation">Encerrar essa conversa</string>
<string name="action_contact_details">Detalhes do contato</string>
+ <string name="action_muc_details">Detalhes da conversa em grupo</string>
<string name="action_secure">Conversa segura</string>
<string name="action_add_account">Adicionar conta</string>
<string name="action_edit_contact">Editar o nome</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Configurações</string>
<string name="title_activity_sharewith">Compartilhar com a conversa</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Conversar</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Selecione o contato</string>
<string name="title_activity_block_list">Lista de bloqueios</string>
<string name="just_now">agora</string>
<string name="minute_ago">1 minuto atrás</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Registrar uma nova conta no servidor</string>
<string name="change_password_on_server">Alterar a senha no servidor</string>
<string name="share_with">Compartilhar com...</string>
+ <string name="start_conversation">Iniciar conversa</string>
+ <string name="invite_contact">Convidar contato</string>
<string name="contacts">Contatos</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
<string name="set">Definir</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Concluído</string>
<string name="verify">Verificar</string>
<string name="decrypt">Descriptografar</string>
+ <string name="conferences">Conversas em grupo</string>
<string name="search">Pesquisar</string>
+ <string name="create_contact">Criar contato</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Criar contato</string>
<string name="enter_contact">Digite o contato</string>
+ <string name="join_conference">Entrar na conversa em grupo</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Entrar na conversa em grupo</string>
+ <string name="delete_contact">Excluir contato</string>
<string name="view_contact_details">Ver os detalhes do contato</string>
<string name="block_contact">Bloquear o contato</string>
<string name="unblock_contact">Desbloquear o contato</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Selecionar</string>
<string name="contact_already_exists">Esse contato já existe</string>
<string name="join">Entrar</string>
+ <string name="conference_address">Endereço da conversa em grupo</string>
<string name="conference_address_example">sala@conferencia.exemplo.com/apelido</string>
<string name="save_as_bookmark">Salvar como favorito</string>
<string name="delete_bookmark">Excluir o favorito</string>
<string name="bookmark_already_exists">Esse favorito já existe</string>
+ <string name="action_edit_subject">Editar o assunto da conversa em grupo</string>
+ <string name="edit_subject_hint">O assunto desta conversa em grupo</string>
+ <string name="joining_conference">Entrando na conversa em grupo...</string>
<string name="leave">Sair</string>
<string name="contact_added_you">O contato foi adicionado à sua lista de contatos</string>
<string name="add_back">Adicionar novamente</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Pular</string>
<string name="disable_notifications">Desabilitar notificações</string>
<string name="enable">Habilitar</string>
+ <string name="conference_requires_password">Essa conversa em grupo exige uma senha</string>
<string name="enter_password">Digite a senha</string>
<string name="missing_presence_subscription">Sem requisição de presença</string>
<string name="request_presence_updates">Por favor, primeiro solicite atualizações de presençado seu contato.\n\n<small>Isso determinará qual(is) cliente(s) o seu contato está usando.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">As mensagens recebidas serão marcadas com um tique verde, se suportado.</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Colore o botão de envio para indicar o status do contato.</string>
<string name="pref_expert_options_other">Outras</string>
+ <string name="pref_conference_name">Nome da conversa em grupo</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Use o assunto ao invés do JID para identificar as conversas em grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin">Entrar automaticamente nas conversas em grupo</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Respeita a sinalização de entrada automática dos favoritos de conversa em grupo</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Impressão digital OTR copiada para a área de transferência!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Impressão digital OMEMO copiada para a área de transferência!</string>
+ <string name="conference_banned">Você foi banido desta conversa em grupo</string>
+ <string name="conference_members_only">Somente membros podem entrar nessa conversa em grupo</string>
+ <string name="conference_kicked">Você foi retirado desta conversa em grupo</string>
+ <string name="conference_shutdown">A conversa em grupo foi encerrada</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Você não está mais nesta conversa em grupo</string>
<string name="using_account">usando a conta %s</string>
<string name="checking_x">Verificando %s no host HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">Você não está conectado. Tente novamente mais tarde.</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">não foi possível transferir o arquivo</string>
<string name="file_deleted">O arquivo foi excluído</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Não foi encontrado nenhum aplicativo para abrir o arquivo</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Não foi encontrado nenhum aplicativo para abrir o link</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Não foi possível verificar a impressão digital</string>
<string name="manually_verify">Verificado manualmente</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Tem certeza que deseja verificar as impressões digitais OTR do seu contato?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Exibir etiquetas dinâmicas</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Exibe etiquetas de somente-leitura abaixo dos contatos.</string>
<string name="enable_notifications">Habilitar notificações</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Não foi encontrado nenhum servidor de conversas em grupo</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Não foi possível criar a conversa em grupo!</string>
<string name="account_image_description">Avatar da conta</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar a impressão digital OTR para a área de transferência</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copiar a impressão digital OMEMO para a área de transferência</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Revogar a filiação</string>
<string name="grant_admin_privileges">Conceder privilégios de administrador</string>
<string name="remove_admin_privileges">Revogar os privilégios de administrador</string>
+ <string name="remove_from_room">Remover da conversa em grupo</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Não foi possível alterar a filiação de %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Banir da conversa em grupo</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Você está tentando remover %s de uma conversa em grupo. A única forma de fazer isso é banindo esse usuário para sempre.</string>
<string name="ban_now">Banir agora</string>
<string name="could_not_change_role">Não foi possível alterar o papel de %s</string>
+ <string name="public_conference">Conversa em grupo aberta ao público</string>
+ <string name="private_conference">Conversa em grupo privada, aberta somente a membros</string>
+ <string name="conference_options">Opções da conversa em grupo</string>
<string name="members_only">Privada, somente para membros</string>
<string name="non_anonymous">Não-anônima</string>
<string name="moderated">Moderada</string>
<string name="you_are_not_participating">Você não está participando</string>
+ <string name="modified_conference_options">As opções da conversa em grupo foram modificadas!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Não foi possível modificar as opções da conversa em grupo</string>
<string name="never">Nunca</string>
<string name="thirty_minutes">30 minutos</string>
<string name="one_hour">1 hora</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Localização</string>
<string name="received_location">Localização recebida</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">A conversa foi fechada</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">Deixar a conversa em grupo</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Não confiar nas CAs do sistema</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Todos os certificados devem ser aprovados manualmente.</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Remover certificados</string>
@@ -437,6 +473,7 @@
<string name="choose_quick_action">Selecione a ação rápida</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Pesquisar por contatos ou grupos</string>
<string name="send_private_message">Enviar mensagem privada</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s deixou a conversa em grupo!</string>
<string name="username">Nome de usuário</string>
<string name="username_hint">Nome de usuário</string>
<string name="invalid_username">Esse não é um nome de usuário válido</string>
@@ -519,6 +556,7 @@
<string name="this_field_is_required">Este campo é necessário</string>
<string name="correct_message">Corrigir a mensagem</string>
<string name="send_corrected_message">Enviar a mensagem corrigida</string>
+ <string name="no_keys_just_confirm">Você já confia neste contato. Ao selecionar \'Concluído\' você está apenas confirmando que %s é parte desta conversa em grupo.</string>
<string name="select_image_and_crop">Selecione e recorte a imagem</string>
<string name="this_account_is_disabled">Você desabilitou essa conta</string>
<string name="security_error_invalid_file_access">Erro de segurança: Acesso inválido ao arquivo</string>
@@ -545,8 +583,12 @@
<string name="show_password">Exibir a senha</string>
<string name="registration_please_wait">Não foi possível efetuar o registro. Por favor, tente novamente mais tarde</string>
<string name="registration_password_too_weak">Falha no registro: Senha muito fraca</string>
+ <string name="create_conference">Criar a conversa em grupo</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Criar a conversa em grupo</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Criar ou entrar em uma conversa em grupo</string>
<string name="conference_subject">Assunto</string>
<string name="choose_participants">Selecione os participantes</string>
+ <string name="creating_conference">Criando a conversa em grupo...</string>
<string name="invite_again">Convidar novamente</string>
<string name="gp_short">Curto</string>
<string name="gp_medium">Médio</string>
@@ -578,6 +620,7 @@
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Sem requisição de atualizações de presença com %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Sem chaves OMEMO para %s.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Chaves OMEMO ausentes</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Esta conversa em grupo não possui participantes.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Informe que esse JID está enviando mensagens indesejáveis</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Excluir identidades OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Regerar suas chaves OMEMO. Todos os seus contatos terão que verificá-lo novamente. Utilize isso somente como último recurso.</string>
diff --git a/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml b/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
index 976744e..7341298 100644
--- a/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
+++ b/src/main/res/values-ro-rRO/strings.xml
@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="action_accounts">Configurează conturile</string>
<string name="action_end_conversation">Închide conversația</string>
<string name="action_contact_details">Detalii contact</string>
+ <string name="action_muc_details">Detalii discuție de grup</string>
<string name="action_secure">Securizează conferința</string>
<string name="action_add_account">Adaugă cont</string>
<string name="action_edit_contact">Editează nume</string>
@@ -18,6 +19,7 @@
<string name="title_activity_settings">Setări</string>
<string name="title_activity_sharewith">Distribuie către Conversations</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Pornește o conversație</string>
+ <string name="title_activity_choose_contact">Alege contact</string>
<string name="title_activity_block_list">Listă contacte blocate</string>
<string name="just_now">în acest moment</string>
<string name="minute_ago">acum un minut</string>
@@ -42,6 +44,8 @@
<string name="register_account">Înregistrează un cont nou pe server</string>
<string name="change_password_on_server">Schimbă parola pe server</string>
<string name="share_with">Partajează cu...</string>
+ <string name="start_conversation">Pornește o conversație</string>
+ <string name="invite_contact">Invită contact</string>
<string name="contacts">Contacte</string>
<string name="cancel">Anulează</string>
<string name="set">Setează</string>
@@ -215,8 +219,14 @@
<string name="done">Gata</string>
<string name="verify">Verifică</string>
<string name="decrypt">Decriptează</string>
+ <string name="conferences">Discuții de grup</string>
<string name="search">Caută</string>
+ <string name="create_contact">Creează contact</string>
+ <string name="dialog_title_create_contact">Creează contact</string>
<string name="enter_contact">Introdu contact</string>
+ <string name="join_conference">Alătură-te unei discuții de grup</string>
+ <string name="dialog_title_join_conference">Alătură-te unei discuții de grup</string>
+ <string name="delete_contact">Șterge contact</string>
<string name="view_contact_details">Arată detalii contact</string>
<string name="block_contact">Blochează contact</string>
<string name="unblock_contact">Deblochează contact</string>
@@ -224,10 +234,14 @@
<string name="select">Selecteaza</string>
<string name="contact_already_exists">Contactul exista deja</string>
<string name="join">Alatura-te</string>
+ <string name="conference_address">Adresă discuție de grup</string>
<string name="conference_address_example">camera@conferinta.exemplu.ro/nume_utilizator</string>
<string name="save_as_bookmark">Salvează semn de carte</string>
<string name="delete_bookmark">Șterge semn de carte</string>
<string name="bookmark_already_exists">Acest semn de carte exista</string>
+ <string name="action_edit_subject">Editează subiectul discuției de grup</string>
+ <string name="edit_subject_hint">Subiectul acestei discuții de grup</string>
+ <string name="joining_conference">Vă alăturați discuției de grup...</string>
<string name="leave">Paraseste</string>
<string name="contact_added_you">Contactul a fost adăugat în listă</string>
<string name="add_back">Adaugă înapoi</string>
@@ -251,6 +265,7 @@
<string name="skip">Omite</string>
<string name="disable_notifications">Dezactivează notificările</string>
<string name="enable">Activează</string>
+ <string name="conference_requires_password">Discuția de grup necesită o parolă</string>
<string name="enter_password">Introduceți parola</string>
<string name="missing_presence_subscription">Lipsește abonarea de la actualizările de prezență</string>
<string name="request_presence_updates">Vă rugăm, mai întâi cereți actualizări de prezență de la acest contact.\n\n<small>Acestea vor fi folosite pentru a determina ce aplicații folosește contactul dumneavoastră pentru conectare.</small></string>
@@ -278,8 +293,17 @@
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Mesajele primite vor fi marcate cu o bifa verde, dacă este suportat</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Colorează butonul de trimitere pentru a indica starea contactului</string>
<string name="pref_expert_options_other">Altele</string>
+ <string name="pref_conference_name">Titlul discuției de grup</string>
+ <string name="pref_conference_name_summary">Folosește subiectul discuției pentru a o identifica</string>
+ <string name="pref_autojoin">Alătură-te automat discuțiilor de grup</string>
+ <string name="pref_autojoin_summary">Respectă setarea de alăturare automată la o discuție de grup conform semnului de carte</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Amprentă OTR copiată în memorie!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Amprentă OMEMO copiată în memorie!</string>
+ <string name="conference_banned">V-a fost interzis accesul la această discuție de grup</string>
+ <string name="conference_members_only">Aceasta discuție de grup este rezervată membrilor</string>
+ <string name="conference_kicked">Ați fost dat/ă afară din această discuție de grup</string>
+ <string name="conference_shutdown">Discuția de grup a fost închisă</string>
+ <string name="conference_unknown_error">Nu mai sunteți în această discuție de grup</string>
<string name="using_account">folosind cont %s</string>
<string name="checking_x">Verifica %s pe gazda HTTP</string>
<string name="not_connected_try_again">Nu ești conectat/ă. Încearcă din nou mai târziu.</string>
@@ -327,12 +351,15 @@
<string name="file_transmission_failed">transmisie fișier eșuată</string>
<string name="file_deleted">Fișierul a fost șters</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Nu s-a găsit nici o aplicație care să deschidă fișierul</string>
+ <string name="no_application_found_to_open_link">Nu s-a găsit nici o aplicație care să deschidă legătura</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Nu s-a putut verifica amprenta</string>
<string name="manually_verify">Verificare manuală</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Sigur doriți să verificați amprenta OTR a persoanei de contact?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Arată etichetele de stare</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Sub contacte arată etichete dinamice</string>
<string name="enable_notifications">Activează notificările</string>
+ <string name="no_conference_server_found">Nu s-a găsit serverul pentru discuția de grup</string>
+ <string name="conference_creation_failed">Discuția de grup nu a putut fi creată!</string>
<string name="account_image_description">Avatar cont</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Copiază amprenta OTR în memorie</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Copiază amprenta OMEMO în memorie</string>
@@ -371,13 +398,21 @@
<string name="remove_membership">Abroga calitatea de membru</string>
<string name="grant_admin_privileges">Acordă privilegiile de administrator</string>
<string name="remove_admin_privileges">Abrogă privilegiile de administrator</string>
+ <string name="remove_from_room">Înlătură din discuția de grup</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Nu s-a putut schimba afilierea lui %s</string>
+ <string name="ban_from_conference">Interzice accesul la discuția de grup</string>
+ <string name="removing_from_public_conference">Încercați să înlăturați pe %s dintr-o discuție de grup publică. Singurul mod în care puteți face asta este sa blocați contactul pentru totdeauna.</string>
<string name="ban_now">Interzice accesul acum</string>
<string name="could_not_change_role">Nu s-a putut schimba rolul lui %s</string>
+ <string name="public_conference">Discuție de grup accesibilă public</string>
+ <string name="private_conference">Discuție de grup privată, accesibilă numai membrilor</string>
+ <string name="conference_options">Opțiuni discuție de grup</string>
<string name="members_only">Privat, numai pentru membri</string>
<string name="non_anonymous">Ne anonim</string>
<string name="moderated">Monitorizata</string>
<string name="you_are_not_participating">Nu participați</string>
+ <string name="modified_conference_options">Opțiuni discuție de grup modificate!</string>
+ <string name="could_not_modify_conference_options">Nu s-au putut modifica opțiunile discuției de grup</string>
<string name="never">Niciodată</string>
<string name="thirty_minutes">30 minute</string>
<string name="one_hour">O ora</string>
@@ -414,6 +449,7 @@
<string name="location">Locatie</string>
<string name="received_location">Locație primită</string>
<string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversație închisă</string>
+ <string name="title_undo_swipe_out_muc">A părăsit discuția de grup</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Nu ai încredere în CA din sistem</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Toate certificatele trebuie aprobate manual</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Înlătură certificatele</string>
@@ -439,6 +475,7 @@
<string name="choose_quick_action">Alege actiunea rapida</string>
<string name="search_for_contacts_or_groups">Caută contacte sau grupuri</string>
<string name="send_private_message">trimite mesaj privat</string>
+ <string name="user_has_left_conference">%s a părăsit discuția de grup!</string>
<string name="username">Nume utilizator</string>
<string name="username_hint">Nume utilizator</string>
<string name="invalid_username">Acesta nu este un nume de utilizator valabil</string>
@@ -551,8 +588,12 @@ sau chiar pierderea mesajelor.\nÎn continuare veți fi rugați să dezactivați
<string name="show_password">Arată parola</string>
<string name="registration_please_wait">Înregistrare eșuată: Încercați din nou mai târziu</string>
<string name="registration_password_too_weak">Înregistrare eșuată: Parolă nesigură</string>
+ <string name="create_conference">Creează discuție de grup</string>
+ <string name="dialog_title_create_conference">Creează discuție de grup</string>
+ <string name="join_or_create_conference">Alătură-te sau creează discuție de grup</string>
<string name="conference_subject">Subiect</string>
<string name="choose_participants">Alege participanți</string>
+ <string name="creating_conference">Se creează discuția de grup...</string>
<string name="invite_again">Trimite din nou invitația</string>
<string name="gp_short">Scurt</string>
<string name="gp_medium">Mediu</string>
@@ -584,6 +625,8 @@ sau chiar pierderea mesajelor.\nÎn continuare veți fi rugați să dezactivați
<string name="missing_presence_subscription_with_x">Lipsește abonarea de la actualizările de prezență cu %s.</string>
<string name="missing_keys_from_x">Cheie OMEMO lipsă de la %s.</string>
<string name="missing_omemo_keys">Chei OMEMO lipsă</string>
+ <string name="wrong_conference_configuration">Aceasta este o discuție de grup care nu este privată și nu este anonimă.</string>
+ <string name="this_conference_has_no_members">Discuția de grup nu are nici un membru.</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Raportează că această identitate trimite mesaje nedorite.</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Șterge identitățile OEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Regenerează cheile personale OMEMO. Toate contactele vor fi obligate să verifice cheile dumneavoastră din nou. Folosește asta doar ca o ultimă opțiune.</string>