aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorHarald <haarektrans@gmail.com>2015-03-05 18:30:58 +0100
committerTransifex <noreply@xfce.org>2015-03-05 18:30:58 +0100
commit325b10b7f193ab30b7875534f8360985a39e5003 (patch)
tree68a2cf4836675cb04b7c6121560d1a2fc4055438
parentac8591420ddd70aff67a7e88e7b8d8cddc422825 (diff)
I18n: Update translation nb (100%).
188 translated messages. Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
-rw-r--r--po/nb.po28
1 files changed, 14 insertions, 14 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index b2563f1..6b613f3 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4,16 +4,16 @@
#
# Translators:
# Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>, 2014-2015
-# Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014
+# Harald <haarektrans@gmail.com>, 2014-2015
# Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>, 2009
# Terje Uriansrud <ter@operamail.com>, 2007
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-25 12:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-21 15:42+0000\n"
-"Last-Translator: Allan Nordhøy <comradekingu@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 18:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-05 13:42+0000\n"
+"Last-Translator: Harald <haarektrans@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -888,13 +888,13 @@ msgstr "Denne utgivelsen inneholder mange oversettelsesoppdateringer, og fikser
#: ../ristretto.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This version comes with several changes such as online documentation on "
-"http://docs.xfce.org, the option to limit the maximum image-quality to the "
-"screen dimensions to improve memory-usage and performance - now ristretto "
-"renders at full quality with this option disabled, only one toolbar - "
-"instead of two, a quick-launch button on the toolbar to execute an editor, "
-"the option to pick a default-editor per mime-type, an optional clock that "
-"shows up when ristretto is fullscreen, Ristretto now shows a 'Loading..' "
-"message in the statusbar to indicate when it is busy and progressive loading"
-" of directories to prevent lockup of the UI. This version is designed to "
-"work with version 4.10 of Xfce."
-msgstr "Denne versjonen kommer med flere endringer som nettsidebasert dokumentasjon på http://docs.xfce.org, muligheten til å begrense maksimal billedkvalitet til skjermdimensjonene for å forbedre minnebruk og ytelse - risetto tegner nå i full kvalitet hvis dette valget er avskrudd, bare en verktøylinje istedenfor to, en hurtigoppstartingsknapp på verktøylinjen for å kjøre en billedbehandler, muligheten til å velge forvalgt billedbehandler per mime-type en valgfri klokke når risetto er i fullskjermsvisning, Risetto viser nå en 'Laster inn..'-melding i statusfeltet for å indukere at den er i aksjon, og progressiv innlasting av mapper for å hindre låsning av grensesnittet. Denne versjonen er utviklet for å virke med versjon 4.10 av Xfce."
+"docs.xfce.org, the option to limit the maximum image-quality to the screen "
+"dimensions to improve memory-usage and performance - now ristretto renders "
+"at full quality with this option disabled, only one toolbar - instead of "
+"two, a quick-launch button on the toolbar to execute an editor, the option "
+"to pick a default-editor per mime-type, an optional clock that shows up when"
+" ristretto is fullscreen, Ristretto now shows a 'Loading..' message in the "
+"statusbar to indicate when it is busy and progressive loading of directories"
+" to prevent lockup of the UI. This version is designed to work with version "
+"4.10 of Xfce."
+msgstr "Denne versjonen kommer med flere endringer som for eksempel nettbasert dokumentasjon på docs.xfce.org, muligheten til å begrense maksimal bildekvalitet til skjermens dimensjoner for å forbedre minne-bruk og ytelse - ristretto gjengir nå på full kvalitet med dette alternativet deaktivert, kun én verktøylinje - i stedet for to, en hurtigstart-knapp på verktøylinjen for å kjøre et redigeringsprogram, muligheten for å velge et standard redigeringsprogram per mime-type, en valgfri klokke som dukker opp når ristretto kjøres i fullskjerm, Ristretto viser nå en «Laster ...» melding i statuslinjen for å indikere når den er opptatt og progressivt laster kataloger for å hindre at grensesnittet låser seg. Denne versjonen er laget for å fungere med versjon 4.10 av Xfce."